Od danas u Tuzli sekundarne sirovine sigurno završavaju u procesu recikliranja

Od danas u Tuzli sekundarne sirovine sigurno završavaju u procesu recikliranja

Od danas građanke i građani Tuzle imaju mogućnost da odvojeno odlože svoje sekuntarne sirovine i da budu sigurni da će završitiu procesu recikliranja

Gradonačelnik Tuzle i direktor JKP Komunalac su u prisustvu velikog broja građana i građanki, učenika Gimnazije Ismet Mujezinović, OŠ Novi grad i Mejdan i mališana iz tuzlanskih obdaništa uz prigodan program zvanično otvorili Centar za primarnu selekciju otpada.

Centar se nalazi pored istočnog ulaza na Panonska jezera i u njega se mogu odložiti: papir, karton, PET, ostala plastika, metal, aluminijska ambalaža i staklo. Centar radi 24 sata.

Pozivaju se sve građanke i građanione koji žele da doprinesu pozitivnim promjenama da nam se priključe i da primarnom selekcijom odtpada u domaćinstvima i njegovim odlaganjem u Centru pomognu da se naprave pozitivni pomaci u procesu upravljanja otpadom u Gradu Tuzla.

Pogledajte na linkovima otvaranje Centra zabilježeno os strane naših medijskih kuća: RTV Tuzlanskog kantona, RTV7 i RTV Slon.

Nedostatak odgovarajuće primarne selekcije otpada u Tuzli dovodi do visokih gubitaka koji se izražavaju kroz povećane troškove za prikupljanje, transport i odlaganje otpada. Nepostojanje primarne selekcije otpada na izvoru predstavlja veliki problem i ima negativan utjecaj na prirodne, ekonomske i socijalne aspekte.

Da bi se riješio taj problem Grad Tuzla u partnerstvu sa  Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa JKP Komunalac, Zavodom za urbanizam, Ministarstvom za prostorno uređenje i zaštitu kolice Tuzlanskog kantona i uz podršku partnera iz Švicarske priprema novi Plana upravljanja otpadom za grad Tuzla koji predviđa puno novina. Ovaj Centar je samo jedan od njih koje slijede u narednom periodu. Pored Grada Tuzla, JKP Komunalac izgradnju Centra su sufinasirali Ambasada Švicarske u BiH i Eko život.

Pridružite nam se i zajendo pokažimo drugima da smo spremni za promjene!

Add Comment