Bells – REA Regional Environmental Advocacy

Bells – REA Regional Environmental Advocacy

CENTAR ZA EKOLOGIJU I ENERGIJU U REGIONALNOM PROJEKTU

 Regionalno širenje svijesti o zaštiti okoliša/životne sredine, djelovanje i povezanost

u zapadnom Balkanu

 

Regionalni projekat Regional Environmental Advocacy (REA) Action and Cohesion in Western Balkans započeo je u Skoplju 22. februara 2009. godine prvim regionalnim sastankom predstavnika nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije.

 

Cilj REA projekta je da se kroz sinhroniziranu regionalnu kampanju zastupanja, koja će trajati dvije godine, razmjenjuju iskustva, znanja i mobilišu sve zainteresirane strane, kako bi uticali da pitanja okoliša budu prepoznata kod donosilaca odluka kao jedan od prioriteta. Političari zemalja zapadnog Balkana još nemaju svijest da su pitanja okoliša jedan od moćnih alata „meke“ diplomatije, alat za brže evropske integracije, stabilan ekonomski razvoj koji obezbjeđuje socijalu sigurnost i bolji kvalitet života građana zapadnog Balkana.

 
Regionalni koordinatori projekta su “Ambasadori životne sredine” iz Beograda, NVOakreditovana od programa UN za okoliš.

 

Partneri u implementaciji projekta su:

 

– Albanija, Urban Research Institute iz Tirane

– Crna Gora, Green Home iz Podgorice

– Kosovo, Centar za lobiranje, obuku i sticanje vještina (ATRC) iz Prištine

– Makedonija, 4x4x4 Balkanski mostovi iz Skoplja

– Srbija, Centar modernih vještina iz Beograda

– Bosna i Hercegovina, Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle

 

U okviru REA projekta u Beogradu je u Medija centru 15.septembra 2009. godinepromoviran BELLS pokret i regionalno istraživanje u oblasti zaštite okoliša/životne sredine koje je sprovela agencija Hill&Knowlton kao jednu od prvih aktivnosti pokreta.

BELLS pokret je rezultat REA regionalnog projekta koji je podržan od regionalnogprograma za okoliš/životnu sredinu vlade kraljevine Holandije.

 


BELLS pokret ima za cilj da:

 

–       Uspostavi liderske standarde i trendove na teritoriji zapadnog Balkana kroz uvođenje pitanja okoliša/životne sredine kao sastavni dio procesa kreiranja i sprovođenja ekonomskih i socijalnih politika

–       Skrene pažnju donosiocima odluka da bolji kvalitet života građana regiona zavisi od bržeg donošenja i primjene zakona koji su usaglašeni sa EU zakonodavstvom

–       Podstakne zainteresirane strane da investiraju i stvaraju mogućnosti za otvaranje zelenih poslova

–       Uspostavi čvršću saradnju i partnerstvo vladinog, civilnog i biznis sektora zapadnog Balkana kao alata za brže priključivanje zajednici EU .

 

 

Pitanja okoliša/životne sredine predstavljaju jedan od prioriteta i sastavni su dio važnih političkih, ekonomskih i socijalnih pitanja u zemljama EU. Zemlje zapadnog Balkana imaju čvrstu opredjeljenost za ulazak u EU zajednicu, međutim zvanična dokumenta i istraživanja pokazuju da ova pitanja nisu prepoznata kao prioritet i samim tim nisu važna donosiocima odluka na Balkanu.

 

 

Članovi BELLS pokreta su Uvaženi Ambasadori okoliša/životne sredine zapadnog Balkana i čine jaku koaliciju lidera i liderki održivog razvoja. To su predstavnici parlamenata, civilnog i biznis sektora, eksperata, ministarstava, lokalnih uprava i medija zapadnog Balkana. Ukoliko ste zainteresirani da postanete član BELLS pokreta pogledajte na www.bellsmovement.org ili kontaktirajte kancelariju BELLS pokreta u BiH na telefon/fax 035 249 311.

 

Kancelarije BELLS pokreta nalaze se u Beogradu, Prištini, Podgorici, Skoplju, Tirani i Tuzli.

 

Sabina Jukan, Koordinatorica BELLS pokreta u BiH

Add Comment