Danas recikliramo mi

Danas recikliramo mi
Danas recikliramo mi, a sutra možemo svi
Savremeni način življenja i narastanje potrošačkog mentaliteta imaju za posljedicu stalni rast količine otpada, kao i njegove štetnosti, te je stvorena potreba za što bržim i efikasnijim zbrinjavanjem otpada.

Tržište je preplavljeno proizvodima od plastike, te je recikliranje takvih proizvoda jedan od prioriteta u zbrinjavanju otpada. Količinski je zastupljena oko 20% u ukupnim količinama otpada, a sem što zagađuje životni prostor, razgrađuje se veoma sporo.

Odvojenim sakupljanjem starog papira i njegovim recikliranjem, količina otpada na deponiji se smanjuje za 30%, doprinosi se očuvanju šuma, utiče se na smanjenje erozije i klizišta i smanjuje se zagađenje zraka, vode i tla do kojeg bi došlo proizvodnjom papira iz celuloze.

Izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada, kao i njegovo recikliranje, treba započeti u domaćinstvima. Odvojeno sakupljanje papira i plastike u domaćinstvima i njegovo odlaganje, dovodi nas korak bliže procesu recikliranja i rješavanja ekoloških problema, do kojih dolazi usljed nepravilnog odlaganja otpada. Organiziranjem firme koja će kontinuirano preuzimati sortirane sekundarne sirovine i odvoziti ih na recikliranje, zatvorićemo krug od nastanka otpada do recikliranja.

Centar za ekologiju i energiju Tuzla je profesionalna organizacija koja realizira različite projekte zaštite, očuvanja i unapređenja okoliša. Takav je i ovaj projekat koji u domaćinstvima uvodi odvojeno sakupljanje papira i plastike radi recikliranja.

Add Comment