[16-Jun-2022 18:58:39 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.taxonomy.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.taxonomy.php on line 11 [19-Jun-2022 01:30:13 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.clients.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.clients.php on line 11 [19-Jun-2022 07:46:18 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.buddypress.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.buddypress.php on line 7 [20-Jun-2022 13:29:26 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.testimonials.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.testimonials.php on line 11 [20-Jun-2022 23:54:44 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.contact-form-7.php:8 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.contact-form-7.php on line 8 [27-Jun-2022 16:51:10 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.services.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.services.php on line 11 Decentralno kompostiranje - Centar za ekologiju i energiju

Decentralno kompostiranje

Decentralno kompostiranje
Edukacija o decentralnom kompostiranju građana Tuzle
 
U periodu 15.2.2004 do 15.4.2004. “Centar za ekologiju i energiju” (Centar) realizirao je projekat “Edukacije o decentralnom kompostiranju građana Tuzle”. Edukacijom, promotivnim materijalom, medijskom kampanjom i pojedinačnim savjetovanjima građanima općine Tuzla približen je način i značaj prevođenja organskog otpada u humus (kompostiranja). Ciljevi edukacije:
 • upoznati građane sa procesom prevođenja organskog otpada u humus – kompostiranjem
 • podstaći praktično kompostiranje u mjesnim zajednicama (MZ)
 • podsticati uključivanja građana u izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP)
 • smanjiti količinu čvrstog otpada
 • poboljšati kvalitet tla
 • smanjiti upotrebu mineralnog đubriva
 • manje zagađenje zraka, vode i tla
 • podizati ekološke svijesti građana i priprema građanstva za novi odnos prema otpadu, koji će nastupiti izgradnjom regionalne deponije
 • poboljšati saradnju građana sa vlastima općine Tuzla i NVO
Realizirane aktivnosti i postignuti rezultati Radni materijal
 • štampana edukativna brošura u 2000 primjeraka, dijeljena na javnim tribinama,
 • dijeljeni plakati i štampani letci s ciljem animiranja građana,
 • ostali edukativni materijali, folije i slajdovi za grafoskop, s ciljem vizuelnog praćenja procesa kompostiranja.
Animiranje građana
 • medijskim prezentiranjem projekta,
 • preko povjerenika MZ,
 • plakati su postavljani na vidna mjesta i tamo gdje ima najviše ljudi,
 • leci su dijeljeni putem MZ, škola, ambulante, prodavnica i lično građanima.
Javne tribine i rad sa građanima Organizirano je 29 javnih tribina za 27 MZ na kojima je učešće uzelo 240 građana.
Tribine su trajale oko 90 minuta i sastojale su se iz dva dijela:
 • prvi dio; edukativni, sa obradom procesa kompostiranja i podjelom brošura,
 • drugi dio; diskusija.
Evidentno je da veliki broj građana već kompostira, na svoj način, pa su im naše upute pomogle da kompostiraju ispravno. Njihova iskustva su dobro došla za diskusiju kao i podsticanje drugih da počnu kompostirati. Svi građani su pozvani da se obrate Centaru ako budu imali bilo kakvih pitanja i poteškoća. Centar se obavezao da nakon izvjesnog vremena dođe u obilazak građana koji su započeli sa kompostiranjem. Dogovoreni su novi termini sa MZ Donja Obodnica, Solana, Mosnik, a ostali imaju mogućnost da nas kontaktiraju. Pozitivni primjeri:
 • MZ Mosnik, Solana, Mejdan, Slavinovići, Donja Obodnica i Lipnica. U ovim MZ povjerenici i sekretari imaju dobru komunikaciju sa građanima što je omogućilo animiranje većeg broja građana.
 • Nakon tribine u Lipnici sekretar nas je povazao sa Udruženjem građana „Kooperacija“ iz Gornje Lipnice, koje se bavi proizvodnjom zdrave hrane. Tribinu smo održali u Udruženju uz veliki odziv građana. Pošto se bave uzgojem povrća rado su pristali na kompostiranje jer će doprinijeti poboljšanju kvaliteta produkata i smanjenu korištenja vještačkog đubriva. Osim u Udruženju zainteresirani su za individualno kompostiranje. Dogovoreni su povremeni obilasci u cilju praćenja procesa.
 • U MZ Solana su na tribini učestvala 5 građana, ali sekretar je naknadno organizirao radionicu za udruženjem žena, uz prisustvo 15 članica. Udruženje interesira nastavak edukacije na različite ekološke teme.
 • U MZ Donja Obodnica građani prisutni na tribini žele organiziranje novu edukaciju za koju bi oni animirali građane iz svog okruženja,a na temu komopstiranje i pojednačna iskustva.
Negativni primjeri:
 • I pored dobro organiziranog animiranja građana u nekim MZ se niko nije prijavio (Bukinje, Šićki brod i Dobrinja).
 • U MZ Simin Han na prvu organiziranu tribinu niko nije došao, zbog drugih aktivnosti u MZ, pa je druga organizirana nakon tri sedmice i prisustvovalo je 10 osoba.
 • U MZ Mramoru građani su došli na tribinu, ali niko iz MZ nije došao da otvori salu.
Medijska podrška na projektu Ostvarena je dobra saradnju sa medijima, što je pomoglo pri animiranja građana. Na svakoj tribini su građani isticali da im je dodatni motiv da prisustvuju bio taj što su o kompostiranju slušali na radiju ili gledali na televiziji.
 • Press konferencija 12.03.2004 je najavila početak projekta. Prisustvovalo je 5 medijskih kuća (RTV TK, TV Tuzla, Radio Tuzla, Radio Vesta i Radio Kameleon),
 • Tokom projekta realizirano 6 radio emisija na teme: kompostiranje i prezentiranje javnih tribina po MZ.
Termini emisija, emitiranih tokom trajanja projekta:
11.03.2004 Radio Vesta;
12.03.2004 Radio TK;
16.03.2004 Radio Kameleon; 25.03.2004 Radio TK; 09.04.2004 Radio Tuzla; 15.04.2004 Radio Vesta.
 • Radio Vesta je dodatno objavljivala informacije o datumu i vremenu održavanja javnih tribina.
 • O projektu smo govorili na 3 konferencije/radionice na nacionalnom nivou i 2 konferencije/radionice naregionalnom nivou
 • Informacije o projektu i rezultatima su objavljeni na www.tuzla.ch; www.ekomrezabih.net.
Neplanirane aktivnosti
 • Organizirano je besplatno savjetovanje svakog radnog dana od 10.00 do 12.00. Građani su nas mogli posjetiti ili telefonski kontaktirati, radi više informacija o kompostiranju ili javnim tribinama.
 • Obišli smo i tri kompostišta građana koji već kompostiraju.
 • Saradnja sa UG „Kooperacija“ iz G.Lipnice, Donja Obodnica i Udruženje žena Solana.
Efekti
 • Građani MZ Mosnik, Solana, Donja Obodnica, Lipnica su zainteresirani za nastavi edukacije na druge ekološke teme i monitoring procesa kompostiranja, u cilju podrške i širenja ideje,
 • Građani drugih Općina (Lukavac, Živinice) se raspituju za edukaciju u njihovim općinama, pa se ideja proširili izvan granica općine Tuzla,
 • Zahvaljujući prezentacije na nacionalnom i kantonalnom nivou postoje naznake da će NVO proširiti ideju na druge općine u BiH
 • Pobuđen je interes medija koji žele praviti emisiju o praktičnom načinu kompostiranja u jednoj od MZ.
 • Svakodnevno se građani interesiraju u Centar o ispravnom načinu kompostiranja, i to je proces koji se ne može zaustaviti.
 • Vođeni pozitivnim iskustvima projekta Centar će u augustu 2004. organizirati edukaciju o kompostiranju, sa edukatorima iz Švicarske, za predstavnike svih općina u TK.
Prijedlozi za nastavak
 • Raditi na obezbjeđenju nastavak edukacije svih zainteresiranih građana i monitoringu onih koji već kompostiraju.
 • Iskoristiti postojeće kontakte i nastaviti sa edukacijom na druge teme, npr. Mogućnosti pojedinca da daju doprinos zaštiti okoliša, Štednja vode, Korištenje kišnice, Štednja enegije, Recikliranje, a za to Centar ima visoko kvalifikovani kadar.
 • Animiranje građana raditi preko općinske službe za saradnj sa MZ, povjerenika i sekretara MZ, sa NVO i Udruženjima građana po MZ..
 
Koordinatorica projekta: Ajša Alibašić, dipl.ing.

Add Comment