Ekoalicija – Od učešća javnosti do održivog razvoja

Ekoalicija – Od učešća javnosti do održivog razvoja
 • UVOD

Prateći svoju viziju, podsticaj održivog razvoja korištenjem edukativnih, naučnih i praktičnih metoda, Centar za ekologiju i energiju, Tuzla priprema i realizuje projekat pod nazivom „Od učešća javnosti do održivog razvoja“ u partnerstvu sa Udruženjem građana EKO-Leonardo, Priboj u periodu od decembra 2008. do decembra 2010. u području sjevero-istočne BiH (SI BiH), a uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Fonda otvoreno društvo BiH (FOD)

 

 • Ciljevi, aktivnost i očekivani rezultati
  Opšti, dugoročni cilj jeste jačanje uloge civilnog društva u donošenju okolinskih odluka.Najvažniji specifični ciljevi su:

  • jačanje kapaciteta nevladinih organizacija formiranjem i edukacijom koalicije NVO.
  • uspostavljanje boljeg političkog dijaloga i protoka informacija između vladinog i nevladinog sektora.
  • davanje prioriteta u realizaciji projekata održivog razvoja.

   

  Tokom projekta se planiraju slijedeće aktivnosti/očekivani rezultati:

 • Motiv za realizaciju projekta
  Na osnovu iskustva u radu i saradnji sa građanima i vlastima u oblasti zaštite i unapređenja okoliša, rada u politici i u potpori civilnih inicijativa, Centar je planirao i započeo sa realizacijom projekta koji će izazvati političko sudjelovanje sa ciljem da podstakne vlasti na provođenje i nadgledanje mjera koje se odnose na pitanja okoliša, energije i na prostorno planiranje.Bosansko-hercegovačko društvo, bremenito brojnim ekonomskim i društvenim problemima, ne bi smjelo da izgubi iz vida ekološke faktore, jer bi ostvarenje kratkoročnih ciljeva (npr. jačanje industrije, izgradnja TE na ugalj, velikih hidroelektrana i sl.) moglo dovesti do dugoročne štete (zloupotreba prirodnih resursa do uništenja i trajno zagađenje cjelokupnog okoliša).
  Važno je istaći da održivi razvoj, koji omogućava pristojno življenje bez uništavanja prirode i njenih resursa, ne vodi ekonomskom usporavanju, a da neodrživi razvoj, koji ne prati ravnotežu eksploatacije prirode i njeno opstajanje, onemogućava budućim generacijama uživanje zdrave prirode i ima itekako visoku cijenu.


  Cilj je da se građanstvo probudi iz beznađa i nezainteresovanosti i podstakne na traženje osnovnog ljudskog, ustavom zagarantovanog prava na zdrav okoliš. Građanin treba da je upoznat sa problemima zagađenja prirodne sredine i sa prevencijom, da nauči i započne da sudjeluje u donošenju okolinskih odluka i da od vlasti traži odgovornost za stanje okoliša. Vlasti treba da odgovornije pristupe rješavanju ovih problema, da sprovode zakone i da ih upotpunjuju podzakonskim aktima, te da kontrolišu njihovu primjenu.

   

  Takve probleme ne može rješavati pojedinac niti samo jedna organizacija. Zato je cilj ovog projekta da se oformi koalicija NVO koja će, prepoznajući probleme i edukovana, zajednički nastupati prema vlastima, a u cilju podsticanja projekata održivog razvoja.

   

  Izlazak na javnu debatu pri donošenju procjene uticaja na okoliš i aktivno učešće u donošenju odluka, osporavanje izgradnje objekata koji će uveliko oštetiti okoliš i izazvati zdravstveni i socijalni pad, podsticaj korištenja alternativnih izvora energije uz štednju konvencionalnih, podsticaj izgradnje sanitarne deponije i smanjenja stvaranja otpada, briga o kvalitetu voda i vodnim resursima, planiranje prostora obazirući se i na ekološki aspekt, kao i brojni drugi koraci, bitne su stvari kojima težimo ovim projektom.

 • Postizanje ciljeva projekta
  Jedan od osnovnih ciljeva je stvaranje i jačanje koalicije nevladinih organizacija u sjeveroistočnoj BiH. To će se postići udruživanjem najmanje 5 NVO u 5 gradova SI BiH u koaliciju, koja će imati svoju web stranicu, edukovati se na 16 radionica kroz pripremljen promotivni i edukativni materijal, uz stručne studije, priručnike, konferenciju, okrugli sto, medije i brojne susrete i razmjenu informacija, mišljenja i stavove o problemima.Drugi cilj se odnosi na uspostavu saradnje sa vladinim sektorom i bolji protok informacija. Ostvariće se razmjenom informacija, direktnim kontaktima i korištenjem svih sredstava informisanja i stvaranjem baze podataka o svim relevantnim akterima bez kojih je rješenje navedenih problema neizvodljivo. Baza podataka će se formirati tokom cijelog projekta i biti snimljena na CD-ovima, kao i na web stranici, te biti dostupna svim građanima, vladinom i NVO sektoru. Obuhvataće najmanje 300 kontakata (osoba i institucija) odgovornih za pitanja okoliša, energije, otpada, prostornog uređenja, održivog razvoja uopšte. Osim po oblastima, kontakti će biti raspoređeni i po nivoima, počev od opštinskog preko kantonalnog do državnog. Predstavnici vlasti će biti pozivani i uključivani u svaku važniju aktivnost na projektu.

   

  U cilju podsticaja davanja prioriteta projektima održivog razvoja, realizovaće se i 5 kampanja u raznim gradovima u regiji (od kojih će 3 organizovati odabrane članice koalicije uz stručnu i finansijsku podršku partnera na projektu), obaviti anketiranje (predstavnika građana, vladinog i nevladinog sektora), pripremiti 5 stručnih studija, sve to uz medijsku pratnju.

   

 • Održivost projekta
  S obzirom na nedovoljnu povezanost NVO-a u BiH, neposjedovanje baze podataka sa osobama i institucijama odgovornim za rješavanje problema iz oblasti okoliša i prostornog uređenja, a velika nastojanja građana i navedenih organizacija da pokrenu nešto na ovim poljima, postoje realno dobre šanse za održivost projekta. Prateći Sporazum Vijeća ministara sa NVO na nivou BiH, politički dijalozi vladinog i NVO sektora planirani projektom, imaju osnovu i pravo usmjerenje na putu zacrtanih ciljeva. Apel građanstvu za uključenje u aktivnosti tokom cijelog projketa, sigurno će biti izvorno identifikovanje problema, podsticaj vlastima na osvrtanje na problem i iznalaženje mogućnosti za prevazilaženje problema. 

  Edukacija NVO i jačanje njenih kapaciteta biće siguran korak u planiranju akcija građanstva na putu održivog razvoja, akcija koje će omogućiti uspješnost ciljeva projekta i u sljedećim godinama, kako na manjim razinama (izrada lokalnih udruženja), tako i na većim (pružanje podrške snažnim nacionalnih grupama i stvaranje međunarodne mreže). Dostignuti viši nivo vještine i znanja moći će iskoristiti i poslije završetka projekta. Steći će se pozitivna iskustva tokom svih akcija i to će se pokazati kao ohrabrujući primjer kako aktivno civilno društvo može da djeluje. Posebno kampanje koje će organizovati članice koalicije uz podršku realizatora projekta, kada će uz iznošenje svojih ideja stvoriti dobar osjećaj za sposobnost i spremnost na djelovanje.

   

  Oformljena koalicija NVO-a imaće veliku ulogu u uklanjanju bojazni da vlasti djeluju neefektivno ili čak protiv javnog dobra. Koalicija mora pokušati sarađivati sa vladinim tijelima što je više moguće, otkrivajući im, u jednu ruku, da civilno društvo ima dobre ideje i mišljenja, a u drugu, da pokaže da civilno društvo ima demokratsko pravo da se brani i da smatra vladu odgovornom za njihove akcije. Koalicija će im javno pružiti “ruku” saradnje, a ako je odbiju, onda će pružiti ozbiljne dokaze javnosti da je sada potrebna prava promjena.

   

  U svakom slučaju, aktivnosti na podizanju svijesti i diskusije sa vlastima će, u najmanju ruku, ispitati njihov nivo podrške, i u najboljem, ubijediti ih da poboljšaju sprovođenje zakona i metoda nadgledanja u cilju da doprinesu održivosti društva, uzimajući u obzir ne samo ekonomski razvoj, nego i socijalnu, zdrastvenu, ekološku i svaku drugu zaštitu.


 • Studije
  Kvalitetu vazduha u regionu sjeveroistocne Bosne
  Kvalitetu vazduha u regionu sjeveroistocne Bosne
  Studija – Upravljanje otpadom u sjeveroistocnoj Bosni
  Obnovljivi izvori energije – Studija
  BiH iskustva u ukljucivanju gradjana u kreiranje javne politike

 

Ekoalicija
je koalicija NVO sjevero-istočne BiH koja je formirana sa ciljem udruživanja NVO, jačanja njihovih kapaciteta putem edukativnih radionica, radi uspostavljanja boljeg političkog dijaloga sa vlastima i podsticanja davanja prioriteta projektima održivog razvoja u oblasti okoliša i prostornog uređenja u ovom dijelu BiH, uključujući i organizovanje kampanja i konferencije.

 

Koaliciju čini 39 NVO iz 19 opština sjeveroistočne BiH, od kojih su 21 NVO iz FBiH, 17 iz RS-a i 1 iz BD. Ekoalicija realizuje slijedeće kampanje:

 1. Učešće javnosti u odlučivanju“ (01.2.2009. – 31.1.2010.)
 2. Informišemo se o kvalitetu zraka!“ (01.8.2009. – 30.11.2009.)

Ovdje možete naći promotivni i edukativni materijal, spisak članaka ili odgovarajuće zakone i pravilnike BiH, vezane za okoliš.
Ovdje možete preuzeti listu kontakata:

Ako primijetite nedostatke ili ako postoje izmjene nakon objave ovih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate! Zahvaljujemo unaprijed!
Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa „Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)“ i Fonda otvoreno društvo BH. Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Centra za ekologiju i energiju i EКО-Leonarda, te ni u kojem slučaju ne predstavlja stav Evropske unije niti Fonda otvoreno društvo.

 

Add Comment