Energetska brigada

Energetska brigada
Energetska brigada Bosne i Hercegovine (oktobar 2003.-septembar 2005.)
IEB je mreža 11 nevladinih organizacija iz jugoistočne i centralnoistočne Evrope koje se bave zaštitom okoliša promoviranjem jednostavnih mjera energetske efikasnosti u praksi. Prva brigada formirana je 1994. godine, a danas postoje u Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Gruziji, Rusiji, Ukrajini, Bugarskoj, Rumuniji i Bosni i Hercegovini.

Ciljevi projekta:

 • Promoviranje efikasnog korištenja energije primjenom jednostavnih mjera izoliranja prozora i vrata
 • Promoviranje alternativnih energetskih izvora
 • Lobiranje na legislativi vezanoj za zaštitu okoliša
 • Lobiranje na legislativi za uvođenje efikasnog korištenja energije
Ciljne grupe:
 • javne, socijalne, vladine i nevladine ustanove sa vlastititim ložištima za zagrijavanje prostora, a male energetske efikasnosti radi dotrajalosti vrata i prozora,
 • domaćinstva i privatni sektor sa istim problemima,
Očekivani rezulati:
 • povećanje javne svijesti o energetskim pitanjima,
 • poboljšanje životnih uslova porastom energetske efikasnosti u ustanovama i domaćinstvima,
 • reduciranje potrošnje svih vrsta goriva za zagrijavanje prostora,
 • veliki broj volontera osposobljen da samostalno dalje širi znanja i metode iz ove oblasti.
Metoda implementiranja projekta je volonterski praktični rad. Namjera je CEETZ da uključivanjem i educiranjem velikog broja volontera prenese osnovna znanja o efikasnom korištenju energije te praktičnim radom pokaže metode kojima se to postiže. Za očekivati je da će oni ta znanja dalje koristiti i širiti u svom životnom i radnom okruženju.

Energetska brigada Bosne i Hercegovine

Energetska brigada Bosne i Hercegovine je formirana od strane zaposlenih u Centru za ekologiju i energiju i volontera iz Tuzlanskog kantona. Volonteri su profesori iz srednjih škola, nastavnici osnovnih škola, učenici, uposlenici organizacija sa kojima je Energetska brigada sarađivala i drugi zainteresirani učesnici.

Izolacije

U periodu oktobar 2003. – septembar 2005. Centar za ekologiju i energiju je izolirao slijedećih trinaest objekata:

 1. Osnovna i srednja Muzička škola u Tuzli
 2. HO «Centar za edukaciju i savjetovanje – Prijateljice»
 3. Osnovna škola «Huskići»
 4. Osnovna škola «Lukavac Mjesto»
 5. Centar za ekologiju i energiju
 6. Promotivna izolacija Osnovna škola «Vojislav Ilić»Krupa na Vrbasu
 7. Srednja mješovita škola «Živinice»
 8. Osnovna škola «Pasci»
 9. Osnovna škola «Požarnica»
 10. Obdanište «Bambi»
 11. Obdanište «Lastavica»
 12. HO «Amica Educa»
 13. Jedno privatno domaćinstvo
Objekti su birani na osnovu broja korisnika, njihove namjene i uloge u društvu, na osnovu zainteresiranosti i spremnosti na širenje i primjenu efikasnog korištenja energije, te na osnovu tehničkih karakteristika zgrada.

Ukupan broj ljudi koji imaju korist od ovog projekta u Bosni i Hercegovini broji preko 3.200, od čega je veliki broj djece i žena.

Volonteri

Metoda implementiranja projekta je volonterski praktični rad. Namjera je CEETZ da uključivanjem i educiranjem velikog broja volontera prenese osnovna znanja o efikasnom korištenju energije te praktičnim radom pokaže metode kojima se to postiže. Volonteri ta znanja dalje koristie i šire u svom životnom i radnom okruženju, što pridonosi održivosti.

U toku sprovedbe projekta, u praktičnim radovima je učestvovalo ukupno 43 volontera, što uključuje 15 srednjoškolaca. Ovaj projekt im je omogućio savladavanje praktične vještine izoliranja, nova iskustva i znanje iz oblasti zaštite okoliša i energije. Zadovoljstvo volontiranjem u Centru od njih su odlučili prenijeti u svoj život u svim sverama, od sedam volontera koji su toku ovog perioda završili srednju školu dva volontera su se upisala na Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek zaštita okoliša.

Medijska prezentacija

U toku dvije godine osoblje i volonteri Centra su kroz rad sa medijima prezentirali projekt Energetske brigade i ideju energetske efikasnosti. Na ovaj način veći broj ljudi je imao priliku naučiti o energetskoj efikasnosti, nego što smo mogli u direktnom kontaktu.
Ostvareno je __ TV intervjua, __ radio intervjua i emisija, te je objavljeno __ novinskih članaka. Također, mnogi tekstovi o energiji i energetskoj efikasnosti su objavljeni i na web stranicama www.ceetz.org, www.tuzla.ch i www.ekomrezabih.net.

Treninzi i seminari

Centar za ekologiju i energiju je u protekle dvije godini organizirao veliki broj seminara na temu energetske efikasnosti. Publika je bila različitog uzrasta, od učenika osnovnih škola i predškolskog uzrasta do penzionera.

Centar za ekologiju i energiju svake godine organizira seminar povodom 22. septembra, europskog dana bez automobila. Seminar je dobro prihvaćen. Učestvovalo je 10 ljudi. Tom prilikom se govorilo o efikasnom korištenju energije, potrebi smanjenja potrošnje energije, a podjeljen je i informacioni materijal (2 vrste naljepnica i brošura).

Ulična kampanja

Po prvi put u Bosni i Hercegovini je obilježen Svjetski dan efikasnog korištenja energije – 6 mart, uličnom kampanjom u Tuzli gdje su volonteri i osoblje Centra za ekologiju i energiju na ulicama grada razgovarali sa građanima o efikasnom korištenju energije i dijelili promotivno-edukativne brošure.
Putem brošura, koje su dizajnirane u Centru za ekologiju i energiju, građani su se mogli upoznati sa savjetima za štednju energije.

Ekodiht

Grupa aktivnih volontera Centra za ekologiiju i energiju je osnovala preduzeće pod nazivom Ekodiht u okviru projekta Omladinsko poduzetništvo koje sprovodi NVO Taldi u Tuzli od 2002. godine.

Glavna aktivnost kojom se bavio Ekodiht je izoliranje prozora i vrata u privatnim objektima. Osnivači Ekodiht-a su se odlučili za izoliranje privatnih objekata jer su kroz volontiranje u Energetskim brigadama uočili veliku zainteresiranost ljudi za izoliranje a kroz projekt Centar za ekologiju i energiju nije bio u mogućnosti da odgovori na zahtijeve domaćinstava i radio je samo na javnim ustanovama.

Na osnovu ideje izoliranja i prezentiranog radnog plana dobili su obgraničen početni kapital. Na nivou Tuzle Ekodiht je jedino omldinsko preduzeće koje je ostvarilo profit do kraja projekta.

Na kantonalnom takmičenju omladinskih preduzeća osvojili su prvu nagradu za poslovni plan, a na državnom drugu nagradu za najbolji štand. U toku svog poslovanja ostvarili su saradnju sa slovenskom firmom za proizvodnju izolacionih traka Rosal koja im je na kraju ponudila generalno zastupništvo za područje Bosne i Hercegovine.

U toku rada preduzeća Ekodiht izolirali su pet domaćinstava i korist od toga ima 19 ljudi.

Nastavak projekta

Bez obzira na prestanak granta Oak fondacije, Centar za ekologiju i energiju u okviru svojih aktivnosti planira nastaviti sa educiranjem stanovništva o efikasnom korištenju energije i primjenjivati iskustvo stečeno u dvije godine Energetske brigade BiH.

Izrada dvogodišnjeg narativnog izvještaja o radu energetske brigade BiH koji će biti preveden na engleski i njemački jezik i postavljen na web stranice www.ceetz.org, www.tuzla.ch, www.energybrigades.org, i www.ekomrezabih.net. Izvještaj će biti poslat i na adrese ministarstva zaštite okoliša, energetike, obrazovanja, potom načelniku grada, premijeru kantona…

Također, u planu je štampanje skripte o efikasnom korištenju energije i utjecaja energije na životnu okolinu, koja bi sadržavala do 40 stranica.

Tuzla, oktobar 2005.                               Koordinatorica projekta Amaja Ibrahimi, dipl.ing.el.

Add Comment