Organizacije civilnog drustva kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija

Organizacije civilnog drustva kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je poboljšanje odgovornost i transparentnost javnih finansija u ciljanim zemljama te

da se ojača uloga i glas civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije koje rade u ovom

polju.

Specifični ciljevi projekta

1. Poboljšati znanje organizacija civilnog društva o javnim finansijama i međunarodnim

finansijskim institucijama i poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje

javnih finansija i međunarodnih finansijskih institucija;

2. Izgraditi znanje u zagovaranju za održivost, transparentnost i odgovornost javnih finansija i

međunarodnih finansijskih institucija;

3. Povećati umreženost i saradnju organizacija civilnog društva za praćenje javnih finansija na

regionalnom i nivou Evropske Unije;

4. Zagovarati transparentnost, odgovornost i efikasnost javnih institucija u javnim finansijama;

5. Postići veći fokus na potrebama građana u kreiranju politika;

6. Poboljšati razumijevanje medija i šire javnosti o izazovima u javnim finansijama i utjecaju

međunarodnih finansijskih institucija.

Ključne aktivnosti projekta su istraživanje i nadgledanje, zagovaranje, jačanje kapaciteta, transfer

znanja/praksi i umrežavanje u području jedne od sljedećih četiri teme:

 •  javni dug,
 •  javno-privatna partnerstva,
 •  pravednost poreznog sistema,
 •  infrastrukturni projekti.

Partneri na projektu

Pored Fondacije Krila nade partneri na ovom projektu su:

 •  Centar za ekologiju i energiju, Bosna i Hercegovina,
 •  Za Zemiata, Bugarska
 •  BIRN Kosovo, Balkanska istraživačka izvještavajuća mreža, Kosovo
 •  Analytica, Organizacija za istraživanje politika, Makedonija
 •  MANS, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Crna Gora
 •  CEKOR, Centar za ekologiju i održivi razvoj, Srbija
 •  Fraktal, Srbija
 •  Fokus, Asocijacija za održivi razvoj, Slovenija
 •  EnaBanda, Društvo za kulturalne i istraživačke aktivnosti, Slovenija

Add Comment