Platforma za zrak

Platforma za zrak

Plan mjera za smanjenje zagađenja zraka u Tuzli i okolini

Projekat je nastao iz potrebe da se na području Tuzle i okoline problem lošeg kvaliteta zraka počne rješavati, uključujući stručnjake za okoliš i zdravstvene stručnjake, predstavnike vlasti i nevladinog sektora, zagađivača, medije i sve zainteresirane strane koje mogu pružiti doprinos u smanjenju zagađenja zraka, sa ciljem da izrade zajednički, provodivi akcioni plan i da svi preuzmu odgovornost za njegovo provođenje.

Radna grupa je formirana početkom 2008. i radila je na izradi plana i njegovom usaglašavanju do maja 2009. kada je na konferenciji  Plan mjera za smanjnje zagađenja zrakau Tuzli i okolini prezentiran javnosti. Više informacija o projektu u izvještaju, a pregled prioritetnih projekata se nalazi u Platforma za zrak – PDF.

Add Comment