SEAL

Inicijativa civilnog društva za životnu sredinu/okoliš na lokalnom nivou – SEAL

Projekat je realiziran u partnerstvu sa Centrom za životnu sredinu, Banja Luka, i Ekotimom, Sarajevo tokom 2006. godine kroz slijedeće aktivnosti:

  • pet malih pilot projekata na lokalnom nivou, gdje je pružena podrška zajedničkim inicijativama udruženja i lokalnih vlasti za unaprijeđenje okoliša,
  • obilježavanje značajnih ekoloških datuma: 22. april Dan planete Zemlje, 6. juni Dan okoliša i 22. septembar Dan bez automobila,
  • zagovaranje primjene edukacije u zaštiti okoliša i izrada jedinstvenog edukativnog materijala za cijelu BiH namijenjenog uzrastu 12–18 godina.
Projekat je podržan od Evropske unije, kroz CARDS ENR program.

Add Comment