SEAL

Inicijativa civilnog društva za životnu sredinu/okoliš na lokalnom nivou – SEAL

Projekat je realiziran u partnerstvu sa Centrom za životnu sredinu, Banja Luka, i Ekotimom, Sarajevo tokom 2006. godine kroz slijedeće aktivnosti:

  • pet malih pilot projekata na lokalnom nivou, gdje je pružena podrška zajedničkim inicijativama udruženja i lokalnih vlasti za unaprijeđenje okoliša,
  • obilježavanje značajnih ekoloških datuma: 22. april Dan planete Zemlje, 6. juni Dan okoliša i 22. septembar Dan bez automobila,
  • zagovaranje primjene edukacije u zaštiti okoliša i izrada jedinstvenog edukativnog materijala za cijelu BiH namijenjenog uzrastu 12–18 godina.
Projekat je podržan od Evropske unije, kroz CARDS ENR program.

Napiši komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *