Zaštita okoliša kroz poboljšanje nadzora – Održivo upravljanje kišnicom

Zaštita okoliša kroz poboljšanje nadzora – Održivo upravljanje kišnicom

Implementacija: Centar za ekologiju i energiju

Naziv Projekta: „Zaštita okoliša kroz poboljšanje nadzora“

Vremenski period: 1.1.2012 -31.10. 2012.

Centar za ekologiju i energiju je u periodu od januara – oktobra 2012. godine realizirao projekat pod nazivom „Zaštita okoliša kroz poboljšanje nadzora” čiji je cilj razmjena iskustava između Ureda za nadzor otpada, vode, energije i zraka kantona Cirih (AWEL) i kantonalnih i komunalnih inspektora u TK.  U cilju sagledavanja stanja i mogućnosti korištenja iskustava iz AWEL-a u TK osnovana je radna grupa inspektora, čiji su članovi:

  1. Muamer Hajdarević, kantonalni inspektor zaštite okolice
  2. Hidajet Ribić, kantonalni vodoprivredni inspektor
  3. Jazid Ferhatbegović, komunalni inspektor općina Tuzla
  4. Nedim Mujkić, komunalni inspektor općina Lukavac
  5. Suada Aljić, komunalni inspektor općina Živinice

Radna grupa je održala redovne sastanke na kojima je urađen pregled dokumentacije koju inspektori u AWEL-u koriste u svom radu i odabrane su brošure koje bi se mogle prilagoditi i koristiti u BiH. Dogovoreno je da u prvoj fazi bude dorađena i usklađena sa bh. propisima brošura o kišnici i da budu prevedeni i prilagođeni formulari za vođenje zapisnika tokom vršenja nadzora.

Kao rezultat rada radne grupe nastala je brošura „Održivo upravljanje kišnicom – uputstvo za infiltraciju i korištenje“, kao i formular za inspektore za olakšano vođenje zapisnika koji se mogu preuzeti na sljedećim linkovima:
Kontrola privrednog subjekta od strane eksternih saradnika
Kontrola privrednog subjeka_formular (1)

Posjeta delegacije iz AWEL-a

Da bi delegacija iz AWEL-a dobila jasnu sliku o stanju u TK, radna grupa je pomogla kod odabira privrednih subjekata i organiziranja posjeta u općinama Banovići i Živinice. Posjete su bile organizirane 28. i 29.08.2012. Radna grupa je bila uključena i u pripremu radionice koja je održana 30.08.2012. u hotelu “Senad od Bosne“ u Lukavcu, a bila je namijenjena općinskim i kantonalnim inspektorima, eko redarima, zagađivačima, NVO i medijima.
Sa radionica sa ekspertima AWEL-a

Nakon posjete predstavnika AWEL-a, u Centru za ekologiju i energiju održan je sastanak sa članovima radne grupe inspektora. Članovi radne grupe su izrazili zadovoljstvo i zahvalnost što su imali priliku da se upoznaju sa načinom rada Ureda za nadzor nad otpadom, vodom, energijom i zrakom iz Ciriha. Važan rezultat projekta je taj što su komunalni inspektori imali priliku da se na jednom mjestu nađu sa komunalnim inspektorima drugih općina, kao i sa kantonalnim inspektorima za okoliš i vode. Dat je prijedlog da se sastanci inspektora nastave, kako bi bili u mogućnosti da razmjenjuju iskustva i zajedno pokušaju rješavati probleme sa kojima se susreću na terenu. Došlo se do zaključka, da se u AWEL-ovom registratoru nalazi mnoštvo materijala koji bi komunalnim, kao i kantonalnim inspektorima bio od pomoći tokom rada.

Pored AWEL-ove obimne i korisne dokumentacije komunalni i kantonalni inspektori kojij su bili dio radne grupe ili su učestvovali u posjetama ili na  radionici su istakli da bi bilo korisno ako bi eksperti iz AWEL-a na konkretnom primjeru npr. kontrola benzinskih pumpi nakon prevođenja brošure i njenog prilagođavanja na teoretskoj i praktično radionici pokazali na koji način oni vrše kontrolu i primjenjuju izrađenu dokumentaciju.

Kao rezultat sastanaka sa inspektorima, kao i sa predstavnicima AWEL-a, zajednički zaključak je da su komunalni i kantonalni inspektori motivisani za promjene koje bi im olakšale rad na terenu sa predstavnicima privrednih subjekata, s tim da bi taj proces trebao da se odvija postepeno i da im je za iniciranje i realizaciju tih promjena potrebna stručna pomoć.

Izrazili su potrebu da se uspostavi saradnja između općinskih i kantonalnih inspekcija. Istaknuto je da bi bilo veoma korisno da kod planiranja i izgradnje novih postrojenja i pogona inspektori budu uključeni u postupak od pripreme dokumentacije, izgradnje, nabavke opreme do puštanja u rad, jer bi na taj način mogli imati uvid u sve dijelove procesa i tokom priprema dati svoj doprinos i uspostaviti partnerski odnos sa privrednicima. Nakon izgradnje i puštanja u rad, u tom slučaju, bi inspektoru bilo mnogo lakše vršiti nadzor nad radom i predlagati unaprjeđenja takvog postrojenja. Ovakva praksa se već primjenjuje u Švicarskoj.

Add Comment