Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirani u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH

Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirani u ruralni razvoj i  smanjenje siromaštva u BiH

Područje realiziranja projektnih aktivnosti: Zenica i Zavidovići (Zeničko-dobojski kanton)

Saradnja sa OCD: Eko forum Zenica i Sadnice Mira Zavidovići

Ciljevi projekta

1. Promoviranje čistih tehnologija i korištenje OIE, čime se utiče na smanjenje štetnih emisija i

ublažavanje klimatskih promjena.

2. Osnaživanje energetski siromašnih domaćinstava u BiH i ušteda troškova kroz uštedu

energije.

3. Poboljšanje svijesti građana o potrebama i prednostima EE i uvođenja OIE.

4. Povećanje broja kvalificiranih radnika u sektoru EE u BiH.

Kratak opis projekta:

Projekat se sastoji od nekoliko segmenata:

1. Primjena mjera energetske efikasnosti na odabranim školskim objektima u ZDK,,

2. Primjena obnovljivih izvora energije (geotermalnih dizalica toplote) za grijanje odabranih školskih

objekata,

3. Osnaživanje energetski siromašnih domaćinstava u BiH,

4. Izgradnja kapaciteta za obrazovanje u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Prva dva segmenta implementira direktno Caritas Švicarske, a ostale implementira Centar za

ekologiju i energiju.

Projektom će nakon izvršenih analiza i energetskih audita u tri škole biti urađene mjere energetske

efikasnosti, a u dvije škole će se ugraditi geotermalne pumpe za sistem grijanja u cilju pilotiranja

ovog načina primjene obnovljivih izvora energije. Osim ovih aktivnosti radiće se i na edukaciji, pa će

se organizirati radionice za profesore tehničkih škola, kao i za nezaposlene na temu energetska

efikasnost u zgradarstvu i obnovljivih izvora energije.

Za osnaživanja siromašnih domaćinstava, u 1.000 domaćinstava na području općina Zenica i

Zavidovići će se izvršiti pregled potrošnje energije i dati savjeti o njenom efikasnijem korištenju. S

ciljem motiviranja da preduzmu mjere kojima će smanjiti potrošnju, domaćinstvima će se tokom

obilaska, podijeliti paketi za štednju energije koji se sastoje od 4 LED sijalice, produžnog kabla s

prekidačem, sobnog termometra, kao i brošure i kalendar sa uputstvima o smanjenju energije. Na

osnovu prikupljenih podataka iz domaćinstava će se proračunati ukupna ušteda energije nakon

savjetovanja i korištenja doniranih artikala i uštede do kojih će doći na cijelom projektu, a na uzorku

od 1.000 domaćinstava će se pokazati kakvo je stanje vezano za energetsko siromaštvo na području

Unsko- sanskog kantona. Krajnja analiza će pokazati da pitanje energetskog siromaštva zahtijeva

odlučne politike i preduzimanje konkretnih mjera za njegovo rješavanje.

Add Comment