Tuzla štedi resurse

Tuzla štedi resurse

Cilj projekta je Izrada Plan upravljanja otpadom za grad Tuzlu i koncepta za širenje sistema daljinskog

grijanja u cilju poboljšanja kvaliteta zraka u Tuzli

Kratke informacije o projektu

Centrom za ekologiju i energiju i Grad Tuzla u saradnji sa švicarskim ekspertima će realizirati dvogodišnji

projekat "Tuzla štedi resurse" koji ima dva fokusa. U okviru prvog fokusa će biti pripremljen Plan

upravljanja otpadom za Grad Tuzla, a drugi fokus se odnosi na pilot projekat širenja mreže centralnog

grijanja u MZ Kula i sufinasiranje toplotne izolacije 25 objekata.

U okviru prvog fokusa će biti formirana radna grupa koja će raditi na izradi Plana upravljanja otpadom.

Izrada plana će biti rađena uz stručnu pomoć ekperata iz Švicarske. U cilju iznalaženja najboljih rješenja za

integralno upravljanje optadom za Grad Tuzlu biće organizirano nekoliko stručnih posjeta BiH i Švicarskoj.

Nakon izrade i usvajanja Plana upravljanja otpadom, u okviru projekta će biti implementirani pilot projekati

u kojem će u MZ Kula biti uvedena primarna selekcija otpada i organizirano recikliranje i kompostiranje

otpada.

Drugi fokus projekta je pilot projekat širenja sistema daljinskog grijanja – SDG u MZ Kula, koji se odnosi na

podsticanje implementacije mjera energetske efikasnosti na individualnim stamenim objektima u cilju

smanjenja potreba za toplotnom energijom i sniženja računa za centralno grijanje. Sa ciljem da se pokaže

do kolikih ušteda može doći nakon toplotne izolacije objekata, u MZ Kula će biti sufinansirana toplotna

izolacija 25 objekata. Tokom implementacije projekta će u MZ Kula biti vršen energetski pregled objekata i

predložene prioritetne mjere za smanjenje potrošnje energije.

Tokom edukacije i implementacije pilot projekta će biti isticana važnost proširenja mreže SDG i uvođenja

plaćanja toplotne energije prema potrošnji. Na osnovu primjene novog pristupa u širenju mreže SDG u MZ

Kula i iskustva kroz pilot projekat EE biće napravljen finasijski model za širenje mreže na druge kvartove u

Tuzli. Tokom cijelog proejkta će biti intenzivna saradnja sa medijima i javnošću.

Centar za ekologiju i energiju

2 Comments

 • by Finley Posted 11. Novembra 2020. 19:43

  https://waterfallmagazine.com
  I like the valuable information you supply on your articles.
  I'll bookmark your weblog and test once more here frequently.
  I'm moderately sure I'll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 • by Roxie Posted 24. Novembra 2020. 19:29

  http://wieliczko.eu
  You could likewise share an on the internet variation for free with your buddies and family members as soon as you
  have actually gotten your photo book!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *