Dobre vodne komšije II

Dobre vodne komšije II

Trajanje projekta: 15.06.2017 – 31.01.2019

Finansijska podrška: Robert Bosch Stiftung

Opći cilj: Uspostaviti zbog rata prekinutu saradnju između učenika, njihovih roditelja, nastavnika, menadžmenta škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče, a pripadaju različitim entitetima (Federacije BiH i Republike Srpske), kroz zajednički rad na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče.

U okviru projekta biće uspostavljena saradnja sa 8 osnovnih škola u 6 općina u slivu rijeke Spreče (Osmaci, Kalesija, Petrovo, Doboj Istok, Gračanica i Doboj). Za njih će biti organizirana edukacija, nakon koje će škole pripremiti i implementirati pilot projekte. Sa ciljem uspostavljanja dugoročne saradnje i pomirenja između nastavnika i učenika iz različitih općina, odnosno entiteta, za najaktivnije učenike i nastavnike će biti organiziran kamp DVK. U svih 8 škola će biti organizirano takmičenje i izložba fotografija na teme prirodna bogatstva ili ljepote i ekološki problemi Spreče. Fotografije će biti izložene i na završnoj konferenciji.

Pored škola, Centar za ekologiju i energiju će raditi i sa lokalnim zajednicama. U okviru projekta će biti definiran, uređen i obilježen prvi dio Staze dobrih vodnih komšija, te pripremljen odgovarajući promotivni materijal. Staza će obuhvatiti važne prirodne, historijske i kulturne potencijale iz oba entiteta. U okviru projekta će biti definirani i Dani rijeke Spreče čije obilježavanje će organizirati sve škole. Povodom obilježavanja Dana rijeke Spreče će između ostalog biti vršeno sađenje biljaka koje na prirodan način potpomažu zaštiti rijeke.

Kao kruna projekta, biće organiziran prvi veliki skok za rijeku Spreču.

Implementacija projekta će dovesti do uspostavljanja saradnje i povezivanja između škola, učenika i njihovih roditelja, kao i lokalnih zajednica.

Napiši komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *