POZIV NA OKRUGLI STO „Izvještaj o kvalitetu zraka u Tuzli, Lukavcu, Zenici i Sarajevu u 2016. godini-preporuke i mjere“

Poštovani,
Centar za ekologiju i energiju Iz Tuzle u kooperaciji sa Fondacijim Heinrich Böll i u saradnji sa
Općinom Lukavac, Eko Forumom iz Zenice i Eko akcijom iz Sarajeva Vas poziva na Okrugli sto pod
nazivom „Izvještaj o kvalitetu zraka u Tuzli, Lukavcu, Zenici i Sarajevu u 2016. godini-preporuke i
mjere“.
Datum održavanja: 19.10.2017. godine
Vrijeme održavanja : 11:00 – 13:00 sati
Mjesto održavanja: Hotel Mellain, VIP sala, Aleja Alije izetbegovića 3, Tuzla
Usljed rada industrije, individualnih ložišta i velike koncentracije saobraćaja, u BH gradovima je već
duži vremenski period prisutan problem zagađenja zraka. Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima
najzagađeniji zrak u Evropi. ( Svjetska zdravstvena organizacija, Ženeva, 2017)
Zagađenje zraka se sve više smatra značajnim rizikom po zdravlje stanovništva. Materije koje
zagađuju okoliš nanose veliku štetu ljudima i drugim živim bićima, a onečišćenje kao posljedica
sagorijevanja fosilnih goriva je na vodećem mjestu crne ljestvice prijetnji po zdravlje građana.
Sastavni dio osiguranja kvaliteta zraka je komunikacija sa javnošću, davanje informacija građanima o
emisijama, imisijama i kvalitetu zraka, te njihovo uključivanje u pripremu i donošenje planova i
odluka od kojih zavisi kvalitet zraka.
Cilj Okruglog stola je identifikacija problema i mogućih rješenja sa kratkoročnim i dugoročnim
mjerama koje će dovesti do smanjenja emisija u zrak. Preporuke će sadržavati i neophodna naučna
istraživanja koja treba provesti s ciljem utvrđivanja nivoa utjecaja prekomjernog zagađenja na
zdravlje stanovnika u BiH.

AGENDA

Vrijeme
10:30 – 11:00 Registarcija učesnika i izjave za medije
11:00 – 11:10 Uvodna riječ realizatora projekta i
predstavnika Fondacije Heinrich Böll

Džemila Agić,Centar za ekologiju i energiju
Jasminka Bjelavac, Fondacija Heinrich Böll

11:10 – 11:25 Aktivnosti Ministarstva prostornog uređenja
i zaštite okolice koje za cilj imaju smanjenje
zagađenja zraka.

Hasan Fehratović,ministar

11:25 – 11:40 Izvještaj o kvaltetu zraka za Tuzlu i Živinice Džemila Agić, Centar za ekologiju i

energiju, Tuzla
11:40 – 11-55 Izvještaj o kvaltetu zraka u Lukavcu Edin Delić,Općina Lukavac
11:55 – 12:10 Monitoring zagađenja zraka u Zenici Samir Lemeš,Eko forum, Zenica
12:10 – 12:25 Izvještaj o kvaltetu zraka za Sarajevo
Aktivnosti institucija vlasti na poboljšanju
kvaliteta zraka u BiH

Anes Podić, Eko akcija,Sarajevo

12:25 – 12:40 Uticaj aerozagadjenja na zdravlje_ posljedice
po zdravlje kroz monitoring i istraživanje

Nurka Pranjić, Medicinski fakultet
Univerziteta u Tuzli

12:40-13:00 Diskusija i zaključci Svi
13:00 Zajednički ručak Svi
Molim Vas da svoj dolazak potvrdite na e-mail: amira.kunto@ekologija.ba ili tel: 035 249 -310; 061/ 894 776