ENERGIJA, SIROMAŠTVO, MOGUĆNOSTI

ENERGIJA, SIROMAŠTVO, MOGUĆNOSTI

Na Konferenciji ENERGIJA, SIROMAŠTVO, MOGUĆNOSTI održanoj 29.03.2018.g. u Zenici su predložene mjere za smanjenje energetskog siromaštva, poboljšanje školskih programa i povećanje energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školama

U Zenici, 29.3.2018. je održana konferencija u sklopu projekta Caritasa Švicarske“Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH“, na kojoj je prisustvovalo i 55 predstavnika nadležnih ministarstava, općina, centara za socijalni rad, obrazovnih ustanova, NVO i predstavnika 7 medijskih kuća.

Na konferenciji se govorilo o rezultatima i efektima projekta, o saradnji sa ministarstvima i školama, konkretnim projektima primjene mjera EE i OIE na školskim objektima, edukaciji profesora srednjih tehničkih škola i nezaposlenih na temu EE i OIE, o osnaživanju energetski siromašnih domaćinstava u ZDK, analizi rezultata dobijenih istraživanjem o energetskom siromaštvu na uzorku od 1000 domaćinstava.

Prepoznati problemi su proizveli diskusiju nakon čega su sumirani prijedlozimjera za njihovo ublažavanje.

  1. Problem: Školski objekti su uglavnom energetski neefikasni, imaju loše fasade i prozore i troše puno energenta za zagrijavanje, što je neefikasno,skupo, zagađuje okoliš.

U okviru projekta je urađena energetska sanacija 3 škole i postignuti su odlični rezultati. Za izolaciju zidova je korištena mineralna vuna, ugrađeni su prozori sa niskim koeficijentom provodljivosti i instaliran je novi sistem za zagrijavanje uz pomoć toplotnih pumpi. U projektu je primjenjen ESCO model, kojim se investicija vraća iz ostvarenih ušteda (5 godina).

Prijedlog mjera:

Ministarstva prilikom energetske sanacije škola trebaju koristiti prirodne materijale zbog njihovog ekološkog bilansa, i težiti većoj primjeni OIE,kao što su toplotne pumpe, solarni sistemi i dr. Prilikom odabira načina finansiranja investicija, pokušati uzeti u obzir mogućnost ESCO modeal.

  1. Problem: Bosna i Hercegovina ima visok postotak nezaposlenosti, ali bez obzira na to nedostaje kvalifikovane radne snage određenih zanimanja. Uglavnom se radi o zanatskim strukama.

Iskustva Građevinsko geodetska škole i Elektrotehničke škole iz Tuzle su pokazala da je moguće obogatiti postojeće programe i uvesti nova zanimanja u skladu s potrebama i trendovima.

Prijedlog mjera:

Škole bi zajedno sa Ministarstvom trebale da razmotre mogućnost uvođenja inoviranih školskih programa i novih zanimanja za oblasti energerske efikasnosti u zgradarstvu, projektovanje i instaliranje sistema za korištenje obnovljivih izvora energije i da razmotre mogućnost da postojeće programe obogate novim i atraktivnim temama.

U okviru škola organizirati obuke i kurseve o zanimanjima koja se u vezi energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije za nazaposlene i time povećati njihove šanse na tržištu rada.

  1. Problem: 74% domaćinstava je energetski siromašno, jer troše više od 10% ukupnih prihoda na podmirivanje troškova za električnu i toplotnu energiju.

Prvi razlog energetskog siromaštva je nizak standard građana, što potvrđuje prosječno primanje oko 850 KM po domaćinstvu, a domaćinstva imaju prosječno 3 člana.

Drugi razlog je nizak stepen energetske efikasnosti u objektima u kojima žive građani. 88% objekata je starije od 15 godina, 75% objekata nije potpuno izolirano, 18% domaćinstava ima oboljele od bronhitisa, astme, alergije i slično.Zbog svega ovoga domaćinstva prosječno troše: 10 m³ drva ili 8,3 t uglja ili 3,5 t peleta za zagrijavanje, iako 42% domaćinstava zbog ušteda zagrijavaju smao dio prostora. Treći razlog je da domaćinstva imaju elektične uređaje koji su stari i energetski neefikasni.

Analiza na 1.000 domaćinstava u Zenici i Zavidovićima je pokazala da se energetskim savjetovanjem mogu postići odlični rezultati, jer je nakon prvog savjetovanja 90% domaćinstava počelo obraćati pažnju na uštede energije, 66% domaćinstava je smanjilo račune za električnu energiju, 70% domaćinstava želi stare električne uređaje zamijeniti efikasnijim, 79% domaćinstava je stečeno znanje prenosilo na druge, 279 domaćinstva poduzelo konkretne mjere u cilju smanjena potrošnje energije. Sve ovo je rezultiralo uštedama energije kod 660 domaćinstava. Računi za električnu energiju su prosječno smanjeni za 6,3%.

Prijedlog mjera:

  1. Nadležne institucije trebaju prepoznati probleme i staviti ga u fokus svojih aktivnosti, kao i povećati udio svog proračuna za rješavanje ovih problema.
  2. Potrebno je razviti model za identificiranje energetski siromašnih domaćinstava.
  3. Uvesti redovni obilazak i energetsko savjetovanje ugroženih domaćinstava.
  4. Uvesti sufinasiranje: energetske sanacije objekata siromašnih domaćinstava (ugradnja termoizolacionih fasada, zamjena stolarije, zamjena neefikasnog sistema grijanjai sl.), nabavku energetski efikasnih kućanskih aparata i efikasne rasvjete.
  5. Organizirati kampanje “energetske pismenosti“ za građane.

Za više informacija, mžete kontaktirati:

Fuad Imamović, koordinator cjelokupnog projekta, Caritas Švicarske

tel: 033/ 668 185, fimamovic@caritas.ch

Vanja Rizvić, koordinator projekta za aktivnosti Centra za ekologiju i energiju

mob: 061/670 077; tel: 035/249-311; e- mail: vanja.rizvic@ekologija.ba

S poštovanjem,

Caritas Švicarske

Centar za ekologiju i energiju