Želim biti liderka!

Želim biti liderka!

Naziv projekta: Želim biti liderka!

Trajanje projekta: 01.04.2018. – 31.03.2019.

Finansijska podrška: Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država

Opći cilj projekta je da osnaži mlade djevojke da postanu aktivne građanke i liderke u svojim zajednicama i da zagovaraju svoja prava.

Kroz edukativne radionice o vještinama liderstva, ravnopravnosti spolova, javnom i medijskom istupanju i kampanje vezane za problem zagađenja zraka, osnažit ćemo 36 mladih djevojaka iz 12 srednjih škola u Tuzli koje imaju potencijal za liderstvo da zagovaraju svoja prava i da postanu uspješni komunikatori i liderke u svojim školama i zajednicama.

Pored toga, biće organizovan i Kamp za liderke, gdje će se djevojke dodatno edukovati i pripremati za nastup na javnoj tribini o zagađenju zraka koja će biti organizovana na kraju projekta.