Uspješno realiziran Kamp “Dobre vodne komšije“

Uspješno realiziran Kamp “Dobre vodne komšije“

Od 12. do 15.septembra 2018. godine je održan Kamp “Dobre vodne komšije“ u Biogradu na moru, u Hrvatskoj. Na Kampu je učestvoalo 58 osoba i to 40 učenika, 8 nastavnika iz 8 osnovnih škola i 6 predstavnika općina (Kalesija, Osmaci, Šekovići, Petrovo, Gračanica i Doboj Istok) i 3 člana projektnog tima.

U okviru kampa su učenici, nastavnici i predstavnici općina imali mogućnost da se kroz radionice bolje upoznaju i da više nauče o ekologiji i mogućnosti zašttie rijeke Spreče. Pored učenja učesnici kampa su se upoznavali i družili uz kupanje, sportske aktivnaosti i društvene igre. Prema izjavama učenika na kamp su pošli nesigurni i sa strahom, a vratili su se presretni jer su upoznali vršnjake iz drugih 7 škola. Na rastanku jedino što su željeli je da se ponovo vide. Predstavnici škola i općina su imali mogućnost da prodube svoja poznanstva i da aktivno rade na planiranju nastavka zajedničkih aktivnosti na zaštiti rijeke Spreče.

Ponovo se pokazalo da je zajedničko putovanje i udaljavanje od mjesta boravka, porodice i svakodnevnih obaveza izvrsna prilika za intenzivan rad na nekom problemu, upoznavanje i sticanje novih prijateljstava.

Organizovanje ovog kampa je jedna od aktivnosti projekta: “Dobre vodne komšije II“, koji realizuje Centar za ekologiju i energiju, a čiji je cilj da se kroz zajednički rad na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče uspostavi bolja saradnja između učenika, roditelja, predstavnika 8 škola i 6 općina/opština koje se nalaze u slivu rijeke Spreče.  Implementaciju projekta je omogućio Robert Bosch Stiftung.

Projektni tima Centra za ekologiju i energiju