Dobre vodne komšije II

Dobre vodne komšije II

Naziv projekta: Dobre vodne komšije II

Trajanje projekta: 15.06.2017 – 31.03.2019

Finansijska podrška: Robert Bosch Stiftung

Opći cilj:Uspostaviti saradnju između učenika, njihovih roditelja, nastavnika, menadžmenta škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče, a pripadaju različitim entitetima (Federacije BiH i Republike Srpske), kroz zajednički rad na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče.

Tokom realizacije projekta su postignuti sljedeći rezultati:

 • Uspostavljena je saradnja sa 8 osnovnih škola (”Jovan Dučić” (Papraća)Šekovići,”Aleksa Šantić” Osmaci, ”Kalesija”, ”Memići” iz Kalesije, ”Orahovica” Gračanica, ”Klokotnica” Doboj Istok, „Sveti Sava“ Kakmuži „Vuk Karadžić” Petrovo) i6 općina u slivu rijeke Spreče (Šekovići, Osmaci, Kalesija, Petrovo, Gračanica i Doboj Istok)
 • U školama je uspješno realizirano 8 ekoloških pilot projekata, vrijednosti 40.000 KM,
 • Organiziran je Kamp DVK u Biogradu na Moru za 40 učenika, 8 nastavnika i 6 predstavnika Općina
 • 8 škola organiziralo fotonatječaj i izložbu tih fotografija,
 • 9.2018. je prvi put obilježen Dan rijeke Spreče, čije će obilježavanje postati tradicija,
 • Za gornji tok rijeke Spreče, definirana i obilježena turistička Staza “Dobre vodne komšije“ na 13 lokacija sa kulturno-historijskim znamenitostima
 • Uređene su 2 lokacije na Stazi DVK (izletište i kupalište u Osmacima i izvorište rijeke Spreče u Papraći),
 • 10.2018. je organiziran svečani obilazak turističke Staze DVK,
 • Izrađen je turistički vodič čija elektronska verzija se može naći na linku: http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2018/10/Vodič-za-STAZU-DVK.pdf
 • prirpemljene su i odštampana je brošura o rijeci Spreči:
 • http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2018/09/Brosura-o-zagadenju-rijeke-Sprece.pdf
 • Sa projektom i njegovim aktivnostima i dostignućima je javnost upoznata uz pomoć preko 70 objava u medijima,
 • Sve informacije o projektu i projektnim dostignućima moguće je naći u završnom dokumentu koji je dostupan na linku: http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2019/03/Dobr-vodne-komsije.pdfili na FB: https://www.facebook.com/Dobre-Vodne-Komsije-213579605898407/ ?ref=bookmarks

Tuzla, 6.5.2019.