POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA EKSPERTA ZA TESTIRANJE KONCENTRACIJA TOKSIČNIH METALA U JEZERU MODRAC I RIJECI SPREČI I IZRADU STUDIJE

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA EKSPERTA ZA TESTIRANJE KONCENTRACIJA TOKSIČNIH METALA U JEZERU MODRAC I RIJECI SPREČI I IZRADU STUDIJE

Centar za ekologiju i energiju za potrebe projekta “Eko BiH” traži eksperta za testiranje koncentracija toksičnih metala u jezeru Modrac i rijeci Spreči i izradu analize (dokumenta).  Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama. Projekat je podržan od strane Evropske unije, a sprovodi se u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke i Arhus centrom Sarajevo. Rok za podnošenje prijava je 20. juni do 16.00 sati. Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja ponude možete pogledati na ovom linku.