U toku je prijavljivanje građana Tuzle za sufinansiranje nabavke i ugradnje toplotnih pump i “utopljavanja” objekata koji su u zoni toplifikacije

U toku je prijavljivanje građana Tuzle za sufinansiranje nabavke i ugradnje toplotnih pump i “utopljavanja” objekata koji su u zoni toplifikacije

Grad Tuzla je 10.7.2019. objavio novi Javni poziv za sufinansiranje nabavke i ugradnju toplotnih pumpi i “utopljavanje” objekata izolacijom zidova, tavanica i ugradnjom prozora, koji je otvoren do 25.7.2019.g. Kompletan Javni pozivi prateći dokumenti se mogu preuzeti na stranici Grada Tuzla: http://grad.tuzla.ba/javni-pozivi-i-konkursi/.

Da bi se građani što bolje upoznali s pozivom i informirali da li njihovi objekti ispunjavaju kriterije i koje su im obaveze, Centar za ekologiju i energiju je ovih dana organizirao informativne sastanke sa predsjednicima i aktivistima 15 mjesnih zajednica u Tuzli i pripremio i postavio obavještenja za građane na raznim lokacijama.

ZA KOJE OBJEKTE SE MOŽE TRAŽITI SUFINANSIRANJE?

Individualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti na području grada Tuzle koji se nalaze u zoni toplifikacije ako zazagrijavanje koriste ugalj, naftu ili plin i to:

  1. Objekti za koje sene može osigurati načelna saglasnost JKP “Centralno grijanje” d.d. Tuzlaza priključenje na sistem daljinskog grijanja (SDG) se mogu prijaviti za sufinansiranje “utopljavanja” objekata ili ugradnju toplotnih pumpi. 
  1. Objektiza koje se može osigurati načelna saglasnost za priključenje na SDG,a koji nisu priključeni, mogu se prijaviti za sufinansiranje “utopljavanja” objekata. 

KOLIKI JE IZNOS SUFINANSIRANJA?

50% od vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe, odnosno vrijednosti nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova, tavanice i prozora, a ne više od 5.000,00 KM. U okviru navedenog iznosa će se sufinansirati i troškovi energijskog pregleda, ali ne više od 2 KM/m2.

KOJA JE POTREBNA DOKUMENTACIJA?

(a) CIPS saprijavljenim prebivalištem na adresi objekta koji je predmet prijave na javni poziv– obrazac izdat od strane MUP-a TK, ne stariji od 30 dana,računajući od objave javnog poziva.

(b) Zemljišnoknjižni izvadak izdat od strane Općinskog suda u Tuzliza objekat koji je predmet prijave na javni poziv, ne stariji od 30 dana. Ako je objekat u suvlasništvu potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu suvlasnika(Izjava se može preuzeti na web stranici Grada Tuzla)

(c) Građevinska ili upotrebna dozvola izdata od strane nadležnog organa, odnosno dokaz da je objekat koji je predmet prijave na javni poziv uplanjen, ili dokaz da je pokrenut postupak legalizacije.

(d) Izjava podnosioca prijave, u kojoj se nalaze 3 stavke: (Izjava se može preuzeti na web stranici Grada Tuzla)

  1. da Komisiji osigura pristup objektu u cilju utvrđivanja energenta koji se koristi.
  2. da će se najkasnije 24 mjeseca nakon “utopljavanja” objekta prijaviti na javni poziv za nabavku i ugradnju toplotne pumpe (ako se za objekatne može priključit na SDG), odnosno nabaviti i ugraditi toplinsku podstanicu i priključiti se na SDG (ako se objekat može priključiti na SDG).
  3. da nakon ugradnje toplotne pumpe, istu neće otuđiti i nastaviti se grijati na fosilna goriva, kao i da će u roku od 24 mjeseca legalizirati objekat ako je pokrenut postupak legalizacije.

Objekti koji ispune uslove za dodjelu sredstava će prije potpisivanja ugovora morati izvršiti energijski pregled objekata od strane ovlaštenih institucija ili pojedinaca.

Kontakti za dodatne informacije:

  1. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle: 035 307 340

Prostorije mjesnih zajednica ili Centar za ekologiju i energiju: 35 249 311 i 35 249 312.

2.“Centralno grijanje” Tuzla, tel: 035 321 603, ili e-mail: grijanje@grijanjetuzla.ba. (o zonama toplifikacije)

  1. Federalno ministarstvo prostornog uređenja, tel: +387 33 726 516, ili link: www.ee-infos.ba/registri/

(Informacije o ovlaštenim licima koja vrše energijski pregled objekata)