Utvrđivanje mogućnosti uštede energije nakon prošlogodišnjeg savjetovanja 10.000 domaćinstava

Utvrđivanje mogućnosti uštede energije nakon prošlogodišnjeg savjetovanja 10.000 domaćinstava

Nakon godinu dana ponovo je počelo savjetovanje 10.000 domaćinstava.

Nakon godinu dana, kada je 10.000 domaćinstava savjetovano o uštedama energije i kada su se vršile podjele 40.000 LED sijalica, Caritas Švicarske, Centar za ekologiju i energiju i Gradovi i Općine Tuzla, Kalesija, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica, u periodu od 20.8. do 30.9.2021. organiziraju ponovno savjetovanje i anketiranje tih domaćinstava.

Komunikacijom sa ovim građanima i upoređivanjem njihovih računa za struju u zadnje dvije godine, utvrdiće se postojanje mogućnosti smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti, kao što su  korištenje LED sijalica i energetski efikasnih uređaja, efikasnog zagrijavanja i hlađenja prostorija i sl.

Također će se uraditi i analiza u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH. U skladu sa rezultatima, analiza će dati preporuke vezane za naredne korake nadležnih institucija, OCD i građana.

Savjetovanje i anketiranje domaćinstava rade energetski savjetnici (educirani učenici tehničkih škola i studenti) iz ovih gradova i općina, u saradnji sa mjesnim zajednicama.

Ove aktivnosti su dio projekta: “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE FAZA II).