Dobre vodne komšije II

Dobre vodne komšije II

Trajanje projekta: 15.06.2017 – 31.01.2019 Finansijska podrška: Robert Bosch Stiftung Opći cilj: Uspostaviti zbog rata prekinutu saradnju između učenika, njihovih roditelja, nastavnika...

Opširnije