Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Recikliranje papira

 
 
Ranije se papir proizvodio od starih tkanina, a danas se proizvodi od celuloze. Za celulozu, koja se dobija iz drveta, potrebno je sasjeći brojno drveće da bismo proizveli papir. Kako se radi o prirodnom resursu, potrebno je brinuti o njegovim količinama. Primjer nebrige o ovom prirodnom bogatstvu jeste Kina, čija je površina bila pokrivena 90% šumom, dok je danas taj iznos oko 5% . Pri tome je važno istaći značaj šume.

Značaj šuma za okoliš je višestruk:
 • Oslobađaju kiseonik u procesu fotosinteze(hektar šume dnevno potroši oko 4000kg CO2, a oslobodi oko 3000kg O2)
 • Apsorbuju plinove, sedimentiraju prašinu, filtriraju čvrste i radioaktivne čestice(stablo divljeg kestena staro oko 30 god. može zadržati 120kg prašine i 80kg aerosola godišnje)
 • Imaju baktericidno dejstvo (šumski zrak je bogat eteričnim uljima koja uništavaju mikrobe)
 • Filtriraju vodu, sprečavaju eroziju i klizišta, smanjuju buku, ublažavaju klimatske promjene,smiruju tišinom i odvojenošću ambijenta
Značaj recikliranja

Papir je inače čista i lako dostupna sirovina, koje ima oko 30% u našem otpadu. Postojeća fabrika za recikliranje papira u „Natron“ u Maglaju, upućuje na odvojeno sakupljanje ove sirovine. Ako pošaljemo u fabriku naš stari papir, imaćemo slijedeće uštede u procesu proizvodnje po toni sakupljenog papira:
 • 65% manje energije
 • 50% manje vode
 • 74% manje zagađuje zrak
 • Zamjenjuje 17 stabala

Činjenica je da je najzahvalnije raditi sa djecom, koja će prihvatiti i primjenjivati ono čemu učimo. Zato je edukacija djece važan faktor u jačanju ekološke svijesti građana i održivosti recikiranja uopšte.

Pri tome su važne i upute za odlaganje papira u za to predviđene plave kante i kontejnere:

Dozvoljeno:
 • Papir
 • Karton
 • Ambalaža od papira i kartona
 • Novinska hartija...
Nije dozvoljeno:
 • Plastika i proizvodi od plastike
 • Staklo
 • Organski otpad
 • Aluminijumske doze
 • Tetrapak
 • Opušci
 • Kese od usisivača...
Proizvodnja recikliranog papira
 

U fabrikama se proizvodi originalan ekološki papir, reciklirani papir i karton. Originalni ekološki papir se bez izbjeljivanja i farbanja uz minimalan utrošak energije i vode proizvodi iz 100% starog papira.

Reciklirani papir se proizvodi od 80-100% starog papira i nove celuloze uz dodatak hemijskih pomoćnih sirovina. Karton se u prosjeku pravi 90% od starog papira.

Reciklirani papir se koristi se za sve kopir aparate, neprovidan je, 4-5 puta manje opterećuje okoliš i vijek trajanja mu je preko 100 godina. Upotrebljava se u industriji papira, građevinarstvu (kao izolacioni materijal) i industriji namještaja (zamjena za ivericu).

Organizacija sakupljanja

Informisanje stanovništva se vrši preko raznih sredstava informisanja (TV, Radio...). Termini za sakupljanje se upisuju u kalendare za otpad, a neposredno pred početak akcije stanovništvo se informiše pomoću cjeduljica koje se podijele. Sakupljanje starog papira i kartona se treba vršiti jednom mjesečno u školama.

Pored sakupljanja od kuće do kuće kontejneri se postavljaju na centralna mjesta u gradu gdje se može uvijek stari papir i karton odložiti.

Svaka tona sakupljenog papira donosi opštini određenu dobit.

Primjer 1:
Škole bi trebale sa djecom organizovati ovakve akcije i dobit iskoristiti za ekskurzije, time bi djeca sticala navike i uvidjela moguću korist od sakupljanja otpadnih sirovina. To bi bila i prilika da se više govori o recikliranju otpadnih sirovina i razlozima za recikliranje.
Primjer 2:
Kada bi se napravila akcija sa cijelim stanovništvom i to da dobit od sakupljenog i prodatog papira i stakla ide npr. kao pomoć za liječenje oboljelih osoba od raka. Ta akcija bi se trebala sprovoditi pod parolom: „Poklonimo stari papir, kartom i staklene poce za borbu protiv raka“.

O ovoj akciji bi se trebalo stanovništvo informisati preko štampe, radija i TV tako da stanovništvo unaprijed pripremi prikupljene sirovine. Na ovaj način bi došlo do osvješćivanja stanovništva.
 • Na radnim mjestima i u školama treba vršiti odvojeno sakupljanje papira i uvijek gdje je to moguće koristiti ekološki papir,
 • informisati stanovništvo o smislu i značaju sakupljanja starog papira (ekološki značaj i finansijska ušteda),
 • informisati stanovništvo o mogućnostima korištenja produkata iz starog papira,
 • upoznati stanovništvo sa mogućnostima smanjenja papirnog otpada (materija za pakovanje ostavljati u trgovinama, ne prihvatati reklamni matrijal itd.),
 • ne kupovati imenike sa adresama stanovništva.

Kontejner za odlaganje starog papira i kartona

Recimo “stop!” prekomjernoj potrošnji papira!
 • Koristimo email
 • Štampani materijal tačno proračunajmo
 • Štedimo papir dvostranim kopiranjem i smanjenjem tekstova
 • Zaprljani i bojeni papir ne sakupljajmo sa papirom
 • Časopise i reklame koje ne želimo, otkažimo naljepnicom na poštanskom sandučetu, "Molim, bez reklama i časopisa"

Broj posjeta: 434.845
Danas: 0

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Prazan zamrzivač troši više energije nego pun. Ako nedostaje hrane onda se prazni prostor može dopunite stiroporom. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter