Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Pojam i primjena

 
 
Kompostiranje je proces iz nekoliko faza koji podstiče i ubrzava razgradnju biootpada, tj. organskih dijelovi otpada koji se mogu kompostirati. U osnovi to je prirodan proces razgradnje organskih tvari pri čemu dolazi do razgradnje uz prisustvo vazduha. Proizvodi kompostiranja su, ugljen dioksid, voda, toplina, a konačan proizvod kompost - humus (lat. compostium – đubrivo od biljnog otpada i zemlje). U stvaranju humusa učestvuje veliki broj mikroorganizama, gljivica, bubica i glista.

Kompostiranje je jednostavna aktivnost koju ljudi obavljaju već hiljadama godina. Ne zahtijeva puno truda, a možemo uticati na kvalitet gotovog komposta vodeći računa o njegovoj vlažnosti, prozračnosti, temperaturi koju doseže i materijama od kojih je sačinjen.

Kompostiranje je najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada. Osim što obogaćuje tlo štiti okoliš.

Priroda je najbolji učitelj koji nas uči kako, pomoću milijardi mikroorganizama, glista i drugih organizama koji žive u tlu, iz biološki razgradivog otpada dobiti visoko kvalitetni kompost – humus.

Šetnjom kroz šumu u kasno proljeće može se uočiti da tamo gdje je u jesen bio debeli sloj lišća i drugih ostataka biljaka i životinja, sada postoji tanki sloj već razgrađenih lahko lomljivih dijelova lišća i ostalih šumskih ostataka. Sićušni organizmi u tlu stalno su prisutni u tom pretvaranju kojim postupno nastaje humus.

Mikroorganizmi, gljivice, gliste razgrađuju biološki razgradive vrste otpada te ih već za nekoliko mjeseci pretvaraju u kvalitetan kompost koji:
 • efikasno hrani biljke
 • osigurava prozračnost tla
 • zadržava vodu (čak do trećine svoje mase)
 • stvara uslove za život organizama u i na tlu
 • pogoduje rastu korjenitih biljaka
Kompost oplemenjuje svako tlo, te njegova primjena praktično nema granica.

Kompostiranje je moguće provoditi kao:
 • kompostiranje u vlastitom vrtu
 • zajedničko kompostiranje, npr. u naselju
 • kompostiranje odvojeno prikupljenog otpada u velikoj kompostani
U Tuzlanskom kantonu je u planu izgradnja sanitarne eko-deponije za cijeli kanton, koja će u svom sastavu imati pored ostalog i kompostanu, gdje će se, prema tome, izdvajati organski otpad.

Trebalo bi takođe početi sa zajedničkim kompostiranjem u kvartovima uz stručnu i finansijsku pomoć općina u kantonu.

Kompostiranje u vlastitom dvorištu, vrtu, okućnici ili na balkonu je prioritetna mjera savremenog upravljanja otpadom, te se po vrijednosti izjednačava sa postupcima za izbjegavanje i smanjivanje ukupnih količina otpada.

Proizvodnja komposta iz vlastitog biootpada je uvijek izuzetno korisna, a pored toga predstavlja i veliko zadovoljstvo za sve članove familije. Kompostiranjem se proizvodi humus za vlastiti vrt, cvjetnjak, travnjak, livadu ili poljoprivrednu površinu.

Organiziramo li kompostiranje u vlastitom vrtu postat ćemo dobar primjer drugima. Najbolji pomagači u ovim aktivnostima u vlastitom vrtu bit će djeca.

U procesu biološke razgradnje komposta učestvuje veće i srednje životinjice i organizmi i mikroorganizmi tla.

Makroorganizmi tla ili organizmi veličine 2-20 mm prvenstveno usitnjavaju materiju, čime se povećava zapremina i rahlost tla. Životinjice i organizmi srednje veličine 0,2-2 mm i mikroorganizmi učestvuju u daljoj razgradnji.

Za uspješno kompostiranje najvažnije je osigurati optimalne životne uslove za spomenute organizme i to:
 • dovoljno različitog, biološki razgradivog organskog materijala – biootpada
 • stalnu i dovoljnu vlažnost
 • dovoljnu količinu zraka
 • odgovarajuću temperaturu
Primjena komposta

Za ishranu biljaka važan je odnos količine ugljika – C i azota – N u tlu. Za kompostnu hrpu najbolji odnos predstavlja mješavina četiri dijela kuhinjskog i jednog dijela zelenog otpada.

Sa upotrebom svježeg komposta, starog 4-6 mjeseci, treba biti oprezan, jer se u njemu još uvijek zbijaju biološki procesi. Zato ga ne bi trebalo koristiti u razdoblju rasta biljaka i za gnojenje mladih biljaka s osjetljivim korjenjem. U rano proljeće ili u jesen treba ga plitko zaorati na poljoprivrednim površinama ili u voćnjaku, odnosno umješati u zemlju u vrtu, na gredicama krompira, paradajza, kelja i slično.

Zreli kompost, starosti 9 i više mjeseci, je crne boje. On se može umiješati u zemlju u vrtu i saksijama za cvijeće u količini do 30%. Najbolji rezultat dobiva se ravnomjernim nanošenjem na vrtne površine, odnosno potpunim miješanjem sa zemljom iz saksije za cvijeće.

Proizvodi


Ekonomska dobit pri kompostiranju je moguća ako se povećaju količine koje se kompostiraju.

Neka od praktičnih pakovanja različitih proizvoda kompostiranja su na slikama:
 
 
Zreli kompost za baštu          Zreli kompost za cvijeće      Zreli kompost za cvijeće na groblju

U procesu kompostiranja nema neuspjeha. Na kraju svi dobijamo kompost, a dužina čekanja do gotovog proizvoda zavisi od toga kako to radimo. Zato, slobodno počnimo, a vremenom ćemo doći do najboljih rješenja!

Sretno!

Broj posjeta: 434.845
Danas: 0

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Poklopljen lonac u kome se nešto kuha štedi 4 puta više energije od otvorenog. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter