Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Spaljivanje

 
 
Spaljivanje je savremeni način uništenja otpada. Sve više stanovništva spaljuje otpad, što važi posebno za velike gradove sa pomankanjem lokacija za deponije, nedovoljnim kapacitetima postojećih deponija, odnosno zbog velike udaljenosti deponija od centra prikupljanja otpada. Spaliona (Toplotna stanica sa uređajima za spaljivanje otpadaka) može biti smještena u centru grada, jer elektrofilteri osiguravaju čišćenje izlaznih plinova, tako da aerozagađenja praktično nema: ukloni se 99.5% prašine i mnogi teški metali, a kontrolom uslova izgaranja i daljim čiščenjem, ukllone se i: H2SO4, SO2, preostali teški metali, smanji se izdvajanje NOx, dioxina, furana).

Spaliona je higijensko-sanitarna jedinica grada, koja doprinosi higijensko-sanitarnim uslovima življenja u naseljenim krajevima.


Izgled i šematski prikaz savremene spalione

Termičke metode su zasnovane na potpunom uništenju otpada putem spaljivanja, sušenja ili pirolize u specijalnim postrojenjima.

Prednosti termičkih metoda sastoje se u tome da se lokalitet postrojenja može izabrati relativno blizu područja opsluživanja, što utiče na smanjenje troškova transporta otpada. Mogu se postići značajne uštede u građevinskom zemljištu. Dalje prednosti se ogledaju u korištenju toplote i gorivih plinova koji se formiraju prilikom izgaranja otpada za proizvodnju električne energije i toplifikacije. Ostatak nastao nakon spaljivanja se može koristiti u industriji građvinskih materijala ili odlagati na deponije.

Nedostatak postupka spaljivanja se ogleda u tome što se otpad uništi, a da se prirodi ne vrati bar dio sirovina u vidu recikliranja

Zbog toga je svrsishodno primijeniti spaljivanje samo u slučajevima ako drugi načini konačne dispozicije otpada nisu mogući, odnosno kad se spaljivanjem postignu neke druge prednosti u poređenju sa drugim načinima.

Otpad koji se može spaljivati može se podijeliti na čvrsti i tečni.
  • čvrste materije; papir, karton, terapapir, iver koja nastaje rezanjem drveta,fine krpe, kožne rukavice, gumeni otpad, otpad od vještačke kože, vuna, vata, vještački materijal iz sjedala, otpad iz drveta i td..
  • tečni materijali; staro ulje i benzin, mulj od starog ulja iz dekantera.
Spaljivanje otpada kod nas

Zbog nemogućnosti pravilnog spaljivanja otpada u spalionama, često i neredovnog odvoza smeća i nerazvijene ekološke svijesti građana, često se vrši spaljivanje otpada u baštama ili uličnim kontejnerima. Usljed spaljivanja otpada nastaju dimni plinovi koji u sebi sadrže različite otrovne materije koje mogu biti i kancerogene.

Ovakvo spaljivanje direktno utiče na zagađenje okoline, a pogotovo zraka (4 plastične kese prilikom gorenja oduzmu toliko kisika koliko je potrebno čovjeku za 1 dan).


Čest i nepravilan način spaljivanja otpada

Broj posjeta: 434.841
Danas: 273

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Ako upotrebljavate mašinu za sušenje veša prethodno treba rublje u veš mašini dobro iscentrifugira. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter