Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Proizvodnja energije

 
 
Danas se u razvijenim zemljama u svijetu sve više koristi otpad za proizvodnju energije. U brojnim spalionama širom svijeta se spaljuje otpad i proizvodi para koja pokreće generatore i proizvodi struju ili se dobivena toplota koristi za zagrijavanje naselja.

Takođe je poznato da se iz biomase može dobiti velika količina energije. Proizvodnjom briketa od drvene piljevine, dobijaju se odlični efekti:
  • Energetski (kalorična vrijednost ravna mrkom uglju)
  • Ekonomski (potrebna manja količina s obzirom na visok stepen sagorijevanja)
  • Ekološki (briket ne sadrži sumpor)
  • Efikasnost (koristi se u svim ložištima i mehanizovanim energetskim postrojenjima)

Pirolizom i plinifikacijom nastaje bioplin za SUS motore ili turbine za proizvodnju električne energije.

Anaerobnom digestijom proizvodi se bioplin u reaktorima (metan-gorivo za grijanje, kuhanje, SUS motore...).

Broj posjeta: 434.653
Danas: 85

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Provjerimo sve slavine i WC vodokotliće u domaćinstvu. Kapanjem slavine brzinom 1 kap/s dnevno istekne 16,5 l, što je 6.000 l godišnje. Kroz neispravan vodokotlić nepovratno godišnje isteče 100 kada vode ili 20.000 l. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter