Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Građevinski otpad

 
 
Kod izvođenja građevinskih radova i rekonstrukcija zgrada i ulica ostaje zemlja, pijesak i ostaci građevinskog materijala, koje treba ukloniti. Sve te i slične otpadne materijale ubrajamo u građevinski šut.

                                                Građevinski otpad

Kabasti otpad

Komadi neupotrebljivog i starog pokućstva, istrošeni kućni aparat, hladnjaci, napuštena vozila, veća ambalaža, otpad od povremenih većih čišćenja podruma i tavana, veći napušteni predmeti i sl., predstavljaju danas značajnu količinu otpada.

Ovaj problem je posebno naglašen u poslijeratnom periodu, jer je u ratu uništen veliki broj automobila i drugih vozila, a istovremeno je u zemlju uvezeno mnogo starih automobila, namještaja i bijele tehnike, koji će se isto tako ubrzo naći na smetljištima.

Ova vrsta otpada zahtijeva poseban tretman pa i posebnu organizaciju prikupljanja.  

Kabasti otpad

Talog iz otpadnih voda i kanalizacije, septičkih jama i uličnih slivnika

Krute tvari koje se sakupljaju u septičkim jamama, uličnim slivnicima, otpadnim vodama i kanalizaciji, moraju se redovno odstranjivati i tretirati zajedno sa ostalim čvrstim otpadom.

Budućom izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prečišćavanjem i gradske kanalizacije, pojavit će se povećana količina taloga i mulja kojeg će biti potrebno redovno uklanjati.

Broj posjeta: 434.840
Danas: 272

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Ako upotrebljavate mašinu za sušenje veša prethodno treba rublje u veš mašini dobro iscentrifugira. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter