Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Ekološka edukacija

Prva i najvažnija aktivnosti Centra jeste edukacija građana sa ciljem razvoja i jačanja ekološke svijesti građana i podsticanja na aktivno učestvovanje u poduzimanju okolišnih mjera.

Tako je u periodu od 2001.-2007. godine održano je 266 seminara sa 7100 učesnika, na kojima su građani upoznati sa ekološkim problemima kod nas i u svijetu, predstavljene su im savremene metode rješavanja tih problema i data mogućnost aktivnog učestvovanja u idejnom i praktičnom realiziranju projekata iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša.

Za učesnike seminara iz brojnih vladinih i nevladinih organizacija, škola, obdaništa, te zainteresirane građane prezentirane su teme:
  • savremene metode zbrinjavanja čvrstog otpada, recikliranje i kompostiranje,
  • efikasno korištenje energije, proizvodnja energije i uticaj na okoliš,
  • obnovljivi i neobnovljivi izvori energije,
  • klimatske promjene,
  • zaštita i štednja vodenih resursa,
  • saobraćaj i uticaj na okoliš.
Centar je kroz saradnju sa medijima različite ekološke teme i svoje aktivnosti predstavio na preko 500 medijskih istupanja, preko 50 članaka u štampi i preko 200 članaka na web stranicama Centra i Ekomreže BiH.


Posebna pažnja se poklanja izradi edukativnog i promotivnog materijala sa ciljem da se građanima što jasnije prikažu pristup određenim problemima i djelovanje, načini njihova rješavanja i zaštita, pozitivni i negativni primjeri u okolišu, kao i aktivnosti Centra. Urađen je veliki broj skripti, plakata, brošura, letaka, nalijepnica i drugog materijala, koji sve ovo ilustrativno prikazuje. (detaljnije ⇒)

Broj posjeta: 434.653
Danas: 85

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Smanjimo odlaganje otpada na deponije, jer njegova razgradnja traje godinama! Plastika se razgrađuje 100-1000 godina, metal 10-100 godina, staklo i po 4000 godina....! Sa divljih deponija se izdvajaju metan i drugi opasni gasovi koji povećaju efekat staklenika. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter