Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Korištenje kišnice

 
 
Jedan od načina uštede pitke vode je svakako i korištenje kišnice. Kišnicu možemo koristiti u domaćinstvu, omogućiti joj da nesmetano ode u tlo čime direktno pomažemo obogaćivanje podzemnih vodnih resursa ili je iskoristiti kao strukturni element naselja i na taj način rasteretiti vodotoke ili prečišćivače otpadnih voda.

Korištenje kišnice u domaćinstvu

Izgradnjom uređaja za korištenje kišnice moguća je znatna ušteda pitke vode. Po svojim osobinama kišnica može zamijeniti pitku vodu kod: ispiranja WC školjke, pranja veša ili automobila, čišćenja i zalijevanja u bašti.


Ljudi u svijetu već odavno koriste kišnicu za pranje rublja, gdje su razvili i nove modele mašina za rublje sa dva dotoka vode (jedan za kišnicu, a drugi za pitku vodu), tako da se rublje pere kišnicom sve do zadnjeg ispiranja, a posljednje pranje se obavlja pitkom vodom, što ovakva mašina automatski omogućuje. Kod nas ovakav vid korištenja kišnice (pranje rublja) je moguć, naravno, tamo gdje je zrak čist.

Također, korištenje kišnice je postupak, kojim se u budućnosti mogu znatno rasteretiti uređaji za prečišćavanje otpadnih voda. Iako nemamo mnogo ovakvih uređaja, trebamo to imati na umu, jer oni već postojeći, kao što je uređaj za prečišćavanje otpadnih voda grada Srebrenika, susreću se sa problemom velikih oborinskih voda prilikom jakih pljuskova.

Odvođenje kišnice u tlo se obogaćuju podzemni vodni resursi

Kišnica treba nesmetano da prođe kroz tlo tamo gdje padne ili da površinski oteče. Ona se ponovo može ukazati u vidu izvora ili može nastaviti da otiče u dublje slojeve zemlje, gdje se priključuje podzemnim vodotocima. Iz nadzemnih i podzemnih izvora dobijamo našu vodu za piće. Da bi mogli imati dovoljno prirodnih resursa pitke vode, koji su potrebni za život ljudi i životinja, moramo pospješivati upijanje vode u tlo, izbjegavati izgradnju vodonepropusnih površina (betonirana dvorišta, parkinge, pješačke staze...) i manje vode odvoditi podzemnim cijevima.


Prednosti odvođenja kišnicu u tlo:
  • Stvaraju se nove podzemne vode. Kada kišnica padne na prirodnu površinu direktno se upije u tlo. Prolaskom kroz tlo ona se čisti, prodire u dublje slojeve tla i obnavlja podzemne vode.
  • Kanalizacije i vodotoci su manje opterećeni. Upija li se kišnica u slojeve tla, pri jakim i kratkim pljuskovima, kanalizacije i sistemi za odvođenje vode bivaju manje opterećeni, a prečišćavanje vode je olakšano, tj. bolji je kvalitet prečišćene vode.
  • Nastajanje malih prirodnih kružnih procesa vode. Veoma je zahtjevno i neprirodno transportiranje kišnice sa većih sabirnih površina, preko dugih staza i onda odvođenje u neki vodotok ili sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Mali prirodni kružni procesi vode nastaju na području gdje se voda upija u tlo.
  • Prljavština se odvaja. Odvodi li se kišnica kroz prirodnu površinu, tj. u tlo, iskorištava se filtrirajuća sposobnost tla i korjenja. Prljavština se zadržava u humusu.
  • Gornji slojevi tla imaju sposobnost upijanja velikih količina vode. Gornji slojevi tla i biljke su u mogućnosti da spreme velike količine vode. Kod planiranja treba uzeti u obzir i ovu prednost.
  • Učestalost visokog vodostaja se smanjuje. U potocima i rijekama se smanjuje količina vode zbog odvođenja značajnih količina vode u tlo. Rezultat su rjeđi slučajevi visokog vodostaja.
  • Kišnica se povoljno zbrinjava. Odvođenje kišnice u tlo umjesto odvođenja kanalizacionim sistemom, štede se sredstva za izgradnju kanala i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Odvajanje kišnice od prljave vode pruža tom naselju mogućnost uštede novca.
Kišnica kao strukturni element naselja

U naselju gdje nije moguće poniranje (upijanje) kišnice u tlo potrebno je napraviti odvojen odvod za kišnicu i na taj način rasteretiti kanalizacionu mrežu. To ne mora biti podzemnim cijevima, kišnica se može koristiti u oblikovanju okoline.


Dvorišta i javne površine mogu biti prirodno oblikovane/uređene. Prirodni i otvoreni kanali za odvođenje vode i rastresito tlo, omogućavaju prirodni rast biljaka na toj površini. Sa jedne strane popravlja se klimatsko stanje na tom malom području, što omogućava popravljanje životnih uvjeta u staništima biljaka i životinja, a sa druge strane se stvaraju primamljiva mjesta na kojima se okupljaju djeca i odrasli, što podiže svijest građane o ovom elementu - o vodi.

Broj posjeta: 434.653
Danas: 85

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Pažljivo odlažite baterije; jedna cinčana baterija može zagaditi od 5-30 m3 vode, jedna kadmijska baterija može zagaditi od 3000 do 15000 m3 vode a samo jedna merkurijeva baterija može zagaditi do 30000 m3 vode. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter