Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Polutanti u vodi

 
 
U otpadnoj vodi susrećemo:
  • Fizičke polutante,
  • Hemijske polutante i
  • Biološke polutante
Šta je otpadna voda?

To je upotrijebljena voda iz naselja i industrije kojoj su promijenjena fizikalna, hemijska i biološka svojstva tako da se ne može koristiti u poljoprivredi niti u druge svrhe.

Otpadna voda je određena svojim fizičkim, hemijskim i biološkim sastavom. Polutanti koje možemo naći u otpadnoj vodi mogu se klasificirati u tri grupe: fizičke, hemijske i biološke.

Fizički polutanti

To su suspendirane materije, one se talože i stvaraju anaerobne uvjete, to su npr. razni otpaci (hrana, odjeća, toalet papir), pijesak, mulj, ali isto tako radioaktivna i termalna zagađenja.

Topla voda od hlađenja narušava proces fotosinteze u akvatorijima, odnosno snižava mogućnost vode da prenosi kiseonik, čime se narušava životna aktivnost biljnih i životinjskih vrsta u vodnoj sredini.

Sve veću opasnost iz ove grupe polutanata čine radioaktivne tvari koje kontaminiraju vodne resurse na širem prostoru. Prije svega, to su radioaktivne padavine nakon nuklearnih proba, zatim radioaktivni elementi u slučaju većih havarija nuklearnih elektrana, radioaktivni otpaci iz instituta gdje se koriste izotopi i dr.

Hemijski polutanti:
  • biorazgradljive organske materije; uglavnom ih čine proteini, ugljikovodici i masti. Ako se ispuštaju neprečišćene u okolinu, biološka razgradnja ovih materija dovodi do gubitka kisika i razvoja septičkih uvjeta,
  • nutrijenti (azot, ugljik i fosfor) koji su bitni za rast mikroorganizama i njihovim ispuštanjem u vodenu sredinu može doći do razvoja nepoželjnog vodenog svijeta, odnosno, do eutrofikacije, a njihovim ispuštanjem u većim količinama na zemljište, može doći do zagađenja podzemne vode,
  • rezistentne organske materije; ove materije su otporne na uobičajene biološke metode obrade otpadnih voda, a to su uglavnom površinski aktivne materije (deterdženti), fenoli i pesticidi,
  • teški metali; zbog njihovih toksičnih osobina, određeni teški metali mogu imati negativan uticaj na biološki proces prečišćavanja, kao i na život u vodotoku,
  • otopljene neorganske materije; (kalcij, natrij i sulfati) dospijevaju preko upotrebe vode i trebaju se odstraniti da bi se voda ponovo koristila
     
Biološki polutanti

To su bakterije, virusi, alge, fekalije, lignini i drugi zarazni organizmi. Među ovima posebno su opasni po čovjeka infekcioni mikroorganizmi, izazivači zaraznih bolesti.


Broj posjeta: 434.845
Danas: 0

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Zamrzivač treba postaviti tako da na njega ne padaju sunčevi zraci, jer u prostoriji gdje je temperatura 15ºC zamrzivač troši za trećinu energije manje nego u prostoriji od 25ºC. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter