Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Izoliranje zidova

 
 
Dobro izolirana kuća troši manje energije za grijanje zimi, kao i za hlađenje ljeti. Gubitak topline i potrošnja energije po m2 odrazit će se ne samo na mjesečne račune za grijanje i električnu energiju, već i na kvalitet i udobnost stanovanja, kao i na duži životni vijek zgrade. Doprinos zaštiti okoliša, smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, kao i smanjenju globalnih klimatskih promjena jeste jedan od pozitivnih efekata energetski efikasne gradnje i efikasnog korištenja toplotne energije.
 
 Toplotna zaštita vanjskih dijelova zgrade
 
Poboljšanjem toplotno - izolacijskih karakteristika zgrade moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka topline za 50-80 %.

Toplotnu izolaciju vanjskog zida možemo postaviti s vanjske ili s unutrašnje strane zida. U pravilu, kod novogradnje, toplotnu izolaciju izvodimo s vanjske strane. Izvedba toplotne izolacije s unutarnje strane zida nepovoljna je s građevinsko-fizikalnog stajališta, a često je i skuplja zbog potrebe dodatnog rješavanja problema difuzije vodene pare, strožijih zahtjeva u pogledu sigurnosti protiv požara, gubitka korisnog prostora i dr.

Izolacija s unutarnje strane izvodi se iznimno kod zgrada pod zaštitom, kada se žele izbjeći promjene na vanjskom pročelju zgrade zbog historijske vrijednosti zgrade.

Adekvatnom izolacijom vanjskog zida stambenog objekta mogu se ostvariti značajne uštede toplotne energije i novca. Tako npr. u slučaju neizoliranog zida od šuplje opeke debljine 19 cm, toplotni gubici okvirno iznose 134 kWh/m2. U slučaju izolacije zida od opeke 19 cm sa 10 cm TI, toplotni gubici okvirno iznose 26 kWh/m2.

U slučaju neizoliranog zida debljine 20 cm, toplinski gubici okvirno iznose 256 kWh/m2. U slučaju izolacije istog zida sa 10 cm TI, toplotni gubici okvirno iznose 28 kWh/m2.
 
 Izolacija balkona
 
 
Izolacija isturenih dijelova na objektu

Broj posjeta: 434.845
Danas: 0

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Adekvatnom izoliranjem vanjskog zida stambenog objekta mogu se ostvariti značajne uštede toplotne energije i novca. Npr. gubici neizoliranog zida od opeke debljine 19cm iznose 134kWh/m2. Isti zida sa izolacijom od 10cm ima gubitke od 26kWh/m2. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter