Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Energetski gubici

 
 
Tipovi energije koji se koriste i načini na koji se koriste unutar neke države ili regije glavni su faktori koji određuju kvalitetu življenja i količinu štetnih utjecaja na okoliš.

Dosadašnje korištenje neobnovljivih fosilnih goriva, posebno nafte i uglja, osnovni je razlog zagađenja okoliša i globalnog zatopljenja zemljine atmosfere.

Pored negativnih ekoloških efekata, veoma mala količina energije iz fosilnih goriva biva iskorištena, jer se događaju veliki gubici energije prilikom njihove prerade i dopremanja do krajnjeg korisnika.

Tako je npr. iskorištenost energije u termoelektranama prilikom konventiranja toplotne u električnu energiju negdje oko 33%. Ostatak energije, negdje oko dvije trećine, odlazi preko dimnjaka, turbine, generatora, izlaznim transformatorima i na napajanje elektrane.

Veliki dio toplotne i električne energije se gubi i prilikom transporta do krajnjeg korisnika.
 
 Iskorištena energija kod saobraćaja i termoelektrane.

Sva goriva u širokoj upotrebi u svjetskoj energetici odaju energiju u obliku topline, najčešće procesom izgaranja (osim nuklearnog goriva i gorivih ćelija).

Toplota nije oblik u kojem se potpuno iskoristi potencijalna (hemijska) energija goriva. Toplina je nezgodna za transport i rijetko se direktno koristi za druge svrhe osim za zagrijavanje prostora. Još manje se iskoristi potencijalna energija goriva njenim pretvaranjem u električnu energiju, inače najtraženiji oblik energije u svijetu.

Gubici energije, pored načina iskorištavanja, zavise i od vrste energenta koji se koristi u pretvaranju hemijske energije u toplotnu i toplotne u električnu. Tako da neki energenti imaju veoma dobru iskoristvost dok se od drugih iskoristi samo jedan mali procenat.
 
Usporedba neto energetskog stepena djelovanja dva tipa zagrijavanja prostora.

Pored gubitaka koji se javljaju pri procesu iskorištavanja nekog energenta i njegove distribucije do krajnjeg korisnika nikako se ne mogu zanemariti gubici koji se događaju u kućama i stanovima.

Gubici u domaćinstvima su prije svega povezani za kvalitetu izolacije koja je urađena na zidovima nekog stambenog objekta kao i od stepena izolacije prozora i vrata. Prozori i vanjski zid igraju veliku ulogu u toplotnim gubicima kuće, jer zajedno čine oko 70% ukupnih gubitaka kroz ovojnicu zgrade. Gubici kroz prozore su obično deset do dvadeset puta veći od onih kroz zidove, pa je jasno koliku važnost igra efikasnost prozora u ukupnim energetskim potrebama kuće. Dobar dio toplote odlazi i kroz dimnjake, krov i podrum.
 

Broj posjeta: 434.653
Danas: 85

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Prostorije treba provjetravati 2-3 puta dnevno uz maksimalno otvaranje prozora u trajanju od 5 minuta. Tako smanjujemo gubitke energije i imamo više svježeg zraka. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter