Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Biomasa

 
 
Biomasu čine brojni različiti proizvodi biljnog i životinjskog svijeta kao što su grane, grančice, kora drveta i piljevina iz šumarstva i drvne industrije, slama, kukuruzovina, stabljike suncokreta, ostaci pri rezidbi vinove loze i maslina, košpice višanja i kore od jabuka iz poljoprivrede, životinjski izmet i ostaci iz stočarstva, komunalni i industrijski otpad… Biomasa je i obnovljivi izvor energije koji se može direktno pretvarati u energiju izgaranjem te tako proizvesti vodenu paru za grijanje u industriji i domaćinstvima te dobivanje električne energije u malim termoelektranama.

Ovaj način iskorištavanja biomase podrazumijeva tradicionalno iskorištavanje potencijala šuma.

Biogorivo nastaje iz biomase, a može biti u tekućem stanju i tada se naziva biodizelsko gorivo ili u plinovitom stanju i tada se naziva bioetanol. Biodizelsko gorivo je neotrovno i biorazgradivo, a dobiva se od otpadnog jestivog ulja, uljane repice, soje, suncokreta ili masnoća životinjskog podrijetla. Po kvaliteti ne zaostaje za lakim uljem dobivenim pri preradi sirove nafte, pa služi kao pogonsko gorivo za rad dizelskih motora. Bioetanol se dobiva od šećerne trske, šećerne repe, kukuruza, pšenice i krumpira, a koristi se kao dodatak gorivu za rad benzinskih motora.

Veoma je bitno znati da upotreba biomase ne ubrzava proces klimatskih promjena. Biljke koriste ugljen dioksid (CO2) tokom svog rasta i pohranjuju ga u svoje organe (korijen, stabljike grane i sl.). Kada se biljke spale pohranjena količina CO2 se ispusti u atmosferu, a druge biljke u svom rastu koriste taj odpušteni CO2. Dakle, upotrebom biomase, zatvara se krug očuvanja ugljen dioksida.

BiH ima zavidne potencijale biomase čemu ide u prilog i činjenica da je oko 50% teritorije BiH je pokriveno šumama pri čemu ne treba zanemariti i biomasu nastalu u poljoprivredi. Prema studiji koju je za Innotech HT GmbH, Berlin sproveo GTZ , neiskorišteni su potencijali rezidualnog drveta i drvnog otpada za 2003. godinu iznosli približno oko 1 milion m3/a što bi moglo osigurati toplotnu energiju za 130,000 domaćinstava ili 300,000 građana. U Bosni i hercegovini je udio biomase u ukupnom energetskom snabdijevanju 4,2% (2003).
 

Broj posjeta: 434.653
Danas: 85

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Kompostirajmo organsku materiju, koju čine ostaci iz kuhinje i bašte! Smanjićemo tako ukupnu količinu otpada za 30-40%, dobićemo humus i zdravo bilje. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter