Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Energetski izvori

 
 
Još u davna vremena čovjek je shvatio da snaga mišića nije dovoljna pokretačka sila za bilo kakav kvalitetniji pomak.

Industrijska revolucija drastično je promijenila uslove života omogućavajući čovjeku da dođe do većih količina energije iz uglja, kasnije nafte i nuklearnog goriva, a u novije vrijeme i iz drugih izvora.

No, upotreba ovih izvora energije povezana je sa dvije opasnosti: iscrpljivanjem postojećih zaliha i zagađivanjem okoliša.

Potreba za energijom će biti sve veća jer se sve tehnologije zasnivaju na određenim izvorima energije.

Pred čovjekom današnjice se postavlja nekoliko problema: kako zadovoljiti narastanje poteba za energijom; kako i kojim tehnološkim rješenjima i uređajima obezbijediti manju potrošnju energije uz veći korisni efekat rada i kako doći do izvora energije koji će manje zagađivati okoliš.

Neobnovljivi izvori energije su:
Ugalj, nafta i prirodni plin nazivaju se još i fosilna goriva. Najveći problem neobnovljivih izvora energije je da ih ima u ograničenim količinama i da njihovim korištenjem, obično spaljivanjem, značajno ugrožavamo okoliš.

UGALJ

Ugalj je nastao raspadanjem biljaka bez prisustva kiseonika. Prije 300 milijona godina biljke su se taložile, preko tih ostataka taložilo se blato koje je stvaralo veliku toplinu u pritisak što su idealni uvjeti za nastanak uglja. U zavisnosti od područja nastanka i geološke starosti uglja mogu se podijeliti na: ligniti, smeđi ugalj, kameni ugalj i antraciti.

Eksploatiranjem uglja zagađuje se vazduh, voda i tlo, a pretvorbom u energiju u termoelektranama zagađuje se i atmosfera. Produkti nastali sagorijevanjem dospijevaju na velike visine, a potom padaju na zemlju u vidu kisele kiše. S druge strane nastali plinovi uzrokuju pregrijavanje zemljine površine uslijed efekta staklenika.

Najvažnija upotrebe uglja je pri proizvodnji čelika i električne energije.

NAFTA

Nafta ili zemno ulje je jedino prirodno tekuće gorivo. Prema prihvaćenoj biološkoj teoriji nafta je nastala od ostataka različitih morskih životinja, osobito planktona i biljaka koji su se taložili na dno okeana. S vremenom ih je pokrio pijesak i mulj koji su stvarili ogromne pritiske i visoke temperature. U tim prilikama su nastali sirova nafta i plin.

Eksploatiranje nafte predstavlja važnu osnovu proizvodnje energije, ali dovodi do zagađenja zraka, vode i tla u produktima sagorijevanja, posebno korištenjem u saobraćaju i industrijskim procesima.

PRIRODNI PLIN

Prvi zapisi o prirodnom plinu sežu do oko 100. godine poslije Krista kad su prvi put zabilježene "vječne baklje" na području današnjeg Iraka. Te vječne baklje su najvjerojatnije rezultat propuštanja prirodnog plina kroz zemljinu koru, a zapalila ga je munja. Glavnim dijelom prirodni plin sačinjen je od metana, jednostavnog spoja koji se sastoji od jednog atoma ugljika i četiri atoma vodika. Metan je visoko zapaljiv i sagorijeva gotovo potpuno.

NUKLEARNA ENERGIJA

Nuklearna energija je danas značajan energetski izvor. Samo o ljudima ovisi hoće li energiju koja se oslobađa atomskim reakcijama korisno upotrijebiti ili ne. Nuklearne elektrane su objekti u kojima je čovjek prvi put u historiji neposredno iskoristio energiju atomskih jezgara za proizvodnju toplinske i električne energije.

Atomske električne centrale, za razliku od termolektrana, ne zagađuju atmosferu tzv. polutanatima (CO2, CO, SO2, NOx) teškim metalima i pepelom, ali uvijek ostaje moguće radioaktivno zagađenje okoliša.

Rezerve urana, koji je osnovno gorivo za nuklearne centrale, nisu neiscrpne i procjenjuju se na 37000 tona iako se manjak može nadoknaditi razvijanjem postupaka izvlačenja urana iz morske vode, jer se u svakoj toni morske vode nalazi 3mg urana.

Broj posjeta: 434.845
Danas: 277

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Koristimo omekšivač vode, a ne omekšivač rublja, jer se korištenjem meke vode smanjuje potrošnja deterdženta, mašina je dugotrajnija, a nastale otpadne vode su prihvatljivije za vodotoke. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter