Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Proizvodnja/potrošnja u svijetu

 
 
Trend potrošnje uglja u svjetskim razmjerama je u povećanju, što znači da se ne mogu očekivati smanjenja štetnog uticaja spaljivanje ovog fosilnog goriva u budućnosti kroz kisele kiše zagrijavanje atmosfere, efekat staklenika, zagađenje okoliša i zdravlje ljudi.

Nalaženje kompromisa između povećane proizvodnje energije, koja ipak predstavlja glavni faktor ekonomskog razvitka i stabilnosti i smanjenja štetnog uticaja na okoliš će biti komplikovan zadatak.
 
 
Svjetska proizvodnja uglja po regijama (1994,2004)

Procjenjuje se da su rezerve uglja:
  • 690 BTOE (BTOE - ekvivalent za bilion tona nafte), trajnost nalazišta 298 godina,
  • nafte 140 BTOE, trajnost nalazišta 41 godina i
  • prirodnog plina 130 BTOE, trajnost nalazišta 64 godine.

Svjetske zalihe nafte
 
 

Prema aktuelnim pokazateljima, zemlje proizvođači nafte u ovom trenutku proizvode oko 82,5 miliona barela nafte/dan (1barel=0,15899m3), dok je potražnja na svetskom tržištu iz dana u dan sve veća. Na primjer, 2020 godine svijet će vjerovatno konzumirati 25 miliona barela/dnevno, što je više od današnje dnevne proizvodnje nafte u zemljama perzijskog zaliva.

Bruto raspoloživa energija u vodenim resursima procjenjuje se na 34000 TWh/godišnje, dok je tehnički iskoristivo oko 13500 TWh/godini.

Prema najnovijim informacijama u svijetu je danas u pogonu 441 nuklearnih elektrana ukupne snage 356 GW koje godišnje proizvode oko 2600 TWh električne energije, što predstavlja 17% svjetske proizvodnje električne energije.

Država koja proizvodi najveći udio električne energije, 75%, u nuklearnim elektranama je Francuska.

Ako govorimo o potrošnji energije onda mislimo na upravljanje tom potrošnjom, tj. skupom mjera kojim se želi omogućiti korištenje energije za zadovoljenje potreba ljudske zajednice, ali na takav način koji će dati i slijedećim generacijama mogućnost zadovoljenja njihovih energetskih potreba.

Prije 600000 godina kada je čovjek otkrio vatru i počeo je koristiti dodatnu energiju. Unazad oko 200 godina, otkrivanjem parne mašine, je započeto korištenje ulja, kasnije nafte pa plina. Sve ovo je olakšalo ljudski život ali ubzo je čovjek shvatio šta su štetne posljedice.

21. vijek je vijek borbe za energiju i hranu, jer broj ljudi na Zemlji stalno raste, do sada poznati fosilni izvori energije se iscrpljuju, a obradive zemlje za dobivanje hrane je manje. Energija je ključni faktor koji treba da održi ravnotežu na zemlji i omogući opstanak na njoj.

Prošlih dvadeset godina svjetska potrošnja električne energije rasla je 3,4% godišnje. Potrošnja svih energetskih oblika u toku istog perioda bila je 2% godišnje. Međutim, oko 2 biliona ljudi i danas nema mogućnost korištenja električne energije.

Regionalna potrošnja energenata u 2004.
 
 

Najveću potrošnju električne energije imaju SAD sa trendom rasta u narednih dvadeset godina od samo 1,4%. Razlog tome je korištenje uređaja veće efikasnosti, primjena programa energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Najveći porast korištenja električne energije u slijedećih dvadeset godina očekuje se u Kini i drugim ne razvijenim zemljama Azije oko 5,3% godišnje, a u Meksiku i drugim zemljama Južne Amerike oko 4,7 %

S obzirom na globalne trendove, ukupno korištenje energije u svijetu porast će za 51% između 1995. i 2020. Ukupno korištenje energije u Istočnoj Evropi i bivšem Sovjetskom Savezu ponovo će porasti, nakon pada u 90-tim izazvanog ekonomskim propadanjem i političkim reformama.

Prema podacima dostupnim do jula 2001, proizvodnja i potrošnja energije i infrastruktura u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dostigli predratni nivo. Potrošnja energije po glavi stanovnika je na predzadnjem mjestu u Evropi, sa proizvedenih 0,03 kvadriliona Btu (British thermal unit - britanska termalna jedinica sadrži 1,055 J) i potrošenih 0,09 kvadriliona Btu u 1999 (EIA, 2001).

Broj posjeta: 434.653
Danas: 85

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Koristimo kišnicu, smanjit ćemo potrošnju pitke vode i uštedjeti novac. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter