Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Projektima EE i OIE
do pozitivnih klimatskih promjena


Zakon o zaštiti akumulacija Modrac
 
Start-up energy+housing

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Medjunarodne obaveze

 
 
OKVIRNA KONVENCIJA UN O PROMJENI KLIME (UNFCCC)

BiH se nalazi među 189 zemalja članica Okvirne konvencije UN o promjeni klime.

Naša zemlja je ovu Konvenciju ratificirala 07. septembra 2000., a 6. decembra 2000. Konvencija je stupila na snagu.

Osnovni cilj konvencije je da se smanje antropogene emisije stakleničkih plinova, kako bi se zaustavilo dalje zagrijavanje atmosfere sa posljedicama globalnih promjena klime.

U skladu sa principom o zajedničkoj, ali izdiferenciranoj odgovornosti, a posebno odgovornosti razvijenih zemalja u dosadašnjem zagrijavanju atmosfere, odredbama Konvencije jasno su razgraničene obaveze zemalja u razvoju, zatim zemalja sa prelaznom ekonomijom i industrijski razvijenih zemalja. (Član 4, 5, 6, 12, Konvencije).

Zemlje u razvoju, među kojima je i Bosna i Hercegovina, preuzele su samo opšte obaveze u pogledu:
  • Izrada i periodično dostavljanje organima Konvencije nacionalnog katastra emisija stakleničkih plinova
  • Sprovođenje programa mjera za ublažavanje posljedica
  • Saradnje u transferu tehnologija, istraživanjima, sistematskim posmatranjima i razmjeni podataka
  • Racionalnog korištenja absorbera i rezervoara stakleničkih plinova
  • Saradnja u pripremi mjera adaptacije i zaštiti područja izloženih suši, poplavama, kao i zaštiti vodnih resursa
  • Uključivanje u procjene klimatskih promjena u odgovarajuće nacionalne strategije
  • Saradnje u oblasti obrazovanja, obuke i jačanja svijesti.

Broj posjeta: 434.845
Danas: 0

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Frižider treba odlediti barem 2 puta godišnje. 5mm leda povećava potrošnju električne energije za 30%. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter