Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Zakon o zaštiti akumulacija Modrac

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU projekta “Čistim zrakom do pozitivnih klimatskih promjena“, 18/11/2014

Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu organizira završnu konferenciju projekta: “Čistim zrakom do pozitivnih klimatskih promjena“.

Datum održavanja:    26.11.2014. (srijeda)

Vrijeme održavanja:  11:00 – 13:30 sati

Mjesto održavanja:    Hotel Tuzla, Kristalna dvorana (Ul ZAVNOBiH-a 13,Tuzla)

Na konferenciji će biti prezentiran dokument u kojem je analizirano stanje zagađenja zraka u Tuzlanskom regionu i predložene mjere koje će dovesti do poboljšanja kvaliteta zraka, uticaj zagađenja zraka na zdravlje ljudi, posljedice klimatskih ekstrema u Tuzlanskom kantonu i iskustva u pripremi, usvajanju i implementaciji Akcionih planova energetski održivog razvoja u općinama (SEAP) u BiH.


Održan 2. sastanak Savjetodavnog odbora mreže Arhus centara u BiH (ABOS), 10/11/2014

U četvrtak, 6.11.2014. godine, u kancelariji Aarhus centra BiH Sarajevo je održan 2. sastanak Savjetodavnog odbora mreže Arhus centara u BiH (ABOS) koji je još u junu formiran kao podrška kvalitetnijem radu uspostavljenih Arhus centara i implementaciji Arhuske konvencije u BiH.

Nakon prezentacija aktuelnih tema, učesnici su razmijenili informacije o trenutnim i budućim aktivnostima Arhus centara, o novom Zakonu o zaštiti okoliša FBiH i dr. Sam sastanak je bio veoma profesionalan, nepristran i bez sukoba ličnih interesa, što je i princip djelovanja Odbora, a što će uticati na bolji i kvalitetniji rad Arhus centara BiH u narednom periodu.


Obavještenje o održavanju javne rasprave za izdavanje okolišne dozvole, 10/11/2014

Obavještenje o održavanju javne rasprave za izdavanje okolišne dozvole investitoru Rudnici mrkog uglja “Banovići“ d.d. Banovići za izgradnju akumulacije Ramići, Duboki potok, pumpnih stanica PS I i PS II

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Banovići i sve ostale zainteresirane subjekte na JAVNU RASPRAVU
o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za  izgradnju akumulacije Ramići, Duboki potok, pumpe PSI i PS II investitora RUDNICI MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI

Javna rasprava koja će se održati dana 13. 11. 2014. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Banovići- sala općinskog Vijeća, adresa: Ulica Alije Dostovića 1, sa početkom u 11.00 sati.

Klikom na slike ili vdje možete pogledati Studiju utjecaja na okoliš objekata akumulacije.

Ovdje možete pogledati Priloge uz Studiju.


Odabir fokus grupe, 04/11/2014

Predstavnici Elektrotehničkog fakulteta iz Tuzle  i Centra za ekologiju i energiju izvršili su 3.11.2014. u okviru projekta: "Instalacija toplotnih solarnih kolektora" prezentaciju projekta i održali uvodno predavanje. Na javnoj prezentaciji projekta prisustvovale su 53 osobe.

Zainteresirane osobe su popunile upitnik na osnovu kojeg je izvršena selekcija i odabrana fokus grupa koja će u narednom periodu biti uključena u teorijsku i praktičnu edukaciju.

Za fokus grupi biti će održano prvo teorijsko predavanje u petak, 7.11.2014. u 13 sati. Predavanje će biti održano u Sportrskom centru Mejdan u prostorijama Centra za energetsku efikasnost Grada Tuzla.


Projekat: Instalacija toplotnih solarnih kolektora – novo zanimanje, 21/10/2014

Počele su pripreme za implementaciju projekta "Instalacija toplotnih solarnih kolektora – novo zanimanje"

Fakultet elektrotehnike u Tuzli i Centar za ekologiju i energiju implementiraju projekat pod nazivom: "Instalacija toplotnih solarnih kolektora – novo zanimanje" financiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke FBiH. U okviru projekta je, između ostalih aktivnosti, planirana teorijska i praktična edukacija 10 nezaposlenih osoba iz oblasti instaliranja toplotnih solarnih kolektora (sistema). Potencijalni učesnici su osobe koje su završile zanatske, srednje-tehničke škole i fakultete tehničkih nauka koji nemaju nikakavog ili vrlo malo radnog iskustva. Odabir učesnika edukacije će biti izvršen u saradnji sa Službom za zapošljavanje TK.

Važno bi bilo da su polaznici zainteresirani za sticanje savremenih vještina i da pored planirane teorijske i praktične edukacije, koja će biti ponuđena u okviru projekta, žele uvidom u odgovarajuću stručnu literaturu nadopuniti svoja znanja iz ove oblasti kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.1... 2 3 4 5 6 ...59

Broj posjeta: 265.247
Danas: 51

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Optimalna temperaturu u bojleru je 55-60°C (podiok II) i pri višednevnom odsustvu iz kuće ga treba isključivati. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter