Smanjimo, reciklirajmo, hodajmo, mijenjajmo se... Zajedno možemo sve! - Reduzieren wir, recyclen wir, bewegen wir uns, verändern wir uns... Zusammen können wir alles! - Let's use less, recycle, be efficient, change our habits... Together we can do it all!

Zakon o zaštiti akumulacija Modrac

Energetska savjetovališta
 u Tuzli i Sarajevu


Odgovorno upravljanje
 medicinskim otpadom


Partnerstvo za više
okolišne standarde u BiH

UNDP natječaj: “Obnovljivi izvori energije”

The UNDP Renewable Energy Challenge


webaward.me BiH2010


Od učešća javnosti
do održivog razvoja
 
 
Prečistite otpadne vode
po sistemu BiCon

Partneriwww.bicon-ag.ch

Prijatelji
www.metron.chwww.seecon.ch


www.poslodavcitk.com


www.boell.ba

www.aarhus.ba

www.zv.hr

www.bellsmovement.org


www.envforum.eu

www.ekologija.rs


www.mojaenergija.hr

http://nep.vitra.si

www.biologija.com.hr

www-pz.hodbina.ba

www.zelenaneretva.ba


www.greenpeace.com

www.udruzenje.bistrobih.ba
www.bistrobih.ba

www.ekotim.net

www.agree.net

www.Tuzla-x.com

www.komunalactz.com.ba

www.ekokuce.com

www.bhreportet.ba

www.tuzlarije.net

Završna konferencija “Čistim zrakom do pozitivnih klimatskih promjena“, 27/11/2014

Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu  je održao završnu konferenciju projekta: “Čistim zrakom do pozitivnih klimatskih promjena“.

Zaključci konferencije su:

1.     Zrak u Tuzli i okolini je zagađen i ovaj problem nije moguće lako riješiti,  zato je potrebno hitno raditi na dugoročnim i kratkoročnim preventivnim mjerama smanjenja izvora zagađenja zraka.

2.     U cilju bržeg i konkretnijeg djelovanja u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka dogovoreno je da će se u izradu Plana interventnih mjera uključiti stručnjaci iz različitih oblasti kako bi se napravio realan i provodiv plan koji bi predstavljao sigurnost za građane.

3.     Veoma je važno da se sredstva koja se prikupe po osnovu zagađenja zraka namjenski troše.

4.     Pošto su prisutne velike količine SO2 u zraku važna informacija je da je Termoelektrana Tuzla krenula sa aktivnostima oko uvođenja odsumporavanja na bloku 5 i bloku 6. Očekuje se završetak ovih aktivnosti do kraja 2017. godine.

5.     Dobro je da Grad Tuzla planira nastaviti aktivno raditi na proširenju mreže centralnog grijanja, jer će to smanjiti emisije iz individualnih ložišta.

6.     Priprema, usvajanje i implementacija SEAP-a je ono što općine mogu raditi na lokalnom nivou  u cilju smanjenja njihovog uticaja na zagađenje zraka, zato je važno da ostale općine prepoznaju značaj SEAP-a i da krenu u njegovu pripremu i usvajanje.

7.     Predstavnicima privrednog sektora se predlaže da se blagovremno pripreme kako bi za vrijeme prekomjernog zagađenja zraka mogli koristi energente koji manje zagađuju zrak ili da smanje svoju proizvodnju.

8.     Građani se pozivaju da u periodu prekomjernog zagađenja umjesto mrkog uglja koriste lignit ili drvo i da se ne voze automobilima nego da koriste javni prevoz.


POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU projekta “Čistim zrakom do pozitivnih klimatskih promjena“, 18/11/2014

Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu organizira završnu konferenciju projekta: “Čistim zrakom do pozitivnih klimatskih promjena“.

Datum održavanja:    26.11.2014. (srijeda)

Vrijeme održavanja:  11:00 – 13:30 sati

Mjesto održavanja:    Hotel Tuzla, Kristalna dvorana (Ul ZAVNOBiH-a 13,Tuzla)

Na konferenciji će biti prezentiran dokument u kojem je analizirano stanje zagađenja zraka u Tuzlanskom regionu i predložene mjere koje će dovesti do poboljšanja kvaliteta zraka, uticaj zagađenja zraka na zdravlje ljudi, posljedice klimatskih ekstrema u Tuzlanskom kantonu i iskustva u pripremi, usvajanju i implementaciji Akcionih planova energetski održivog razvoja u općinama (SEAP) u BiH.


Održan 2. sastanak Savjetodavnog odbora mreže Arhus centara u BiH (ABOS), 10/11/2014

U četvrtak, 6.11.2014. godine, u kancelariji Aarhus centra BiH Sarajevo je održan 2. sastanak Savjetodavnog odbora mreže Arhus centara u BiH (ABOS) koji je još u junu formiran kao podrška kvalitetnijem radu uspostavljenih Arhus centara i implementaciji Arhuske konvencije u BiH.

Nakon prezentacija aktuelnih tema, učesnici su razmijenili informacije o trenutnim i budućim aktivnostima Arhus centara, o novom Zakonu o zaštiti okoliša FBiH i dr. Sam sastanak je bio veoma profesionalan, nepristran i bez sukoba ličnih interesa, što je i princip djelovanja Odbora, a što će uticati na bolji i kvalitetniji rad Arhus centara BiH u narednom periodu.


Obavještenje o održavanju javne rasprave za izdavanje okolišne dozvole, 10/11/2014

Obavještenje o održavanju javne rasprave za izdavanje okolišne dozvole investitoru Rudnici mrkog uglja “Banovići“ d.d. Banovići za izgradnju akumulacije Ramići, Duboki potok, pumpnih stanica PS I i PS II

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Banovići i sve ostale zainteresirane subjekte na JAVNU RASPRAVU
o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za  izgradnju akumulacije Ramići, Duboki potok, pumpe PSI i PS II investitora RUDNICI MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI

Javna rasprava koja će se održati dana 13. 11. 2014. godine (četvrtak) u prostorijama Općine Banovići- sala općinskog Vijeća, adresa: Ulica Alije Dostovića 1, sa početkom u 11.00 sati.

Klikom na slike ili vdje možete pogledati Studiju utjecaja na okoliš objekata akumulacije.

Ovdje možete pogledati Priloge uz Studiju.


Odabir fokus grupe, 04/11/2014

Predstavnici Elektrotehničkog fakulteta iz Tuzle  i Centra za ekologiju i energiju izvršili su 3.11.2014. u okviru projekta: "Instalacija toplotnih solarnih kolektora" prezentaciju projekta i održali uvodno predavanje. Na javnoj prezentaciji projekta prisustvovale su 53 osobe.

Zainteresirane osobe su popunile upitnik na osnovu kojeg je izvršena selekcija i odabrana fokus grupa koja će u narednom periodu biti uključena u teorijsku i praktičnu edukaciju.

Za fokus grupi biti će održano prvo teorijsko predavanje u petak, 7.11.2014. u 13 sati. Predavanje će biti održano u Sportrskom centru Mejdan u prostorijama Centra za energetsku efikasnost Grada Tuzla.1... 2 3 4 5 6 ...59

Broj posjeta: 265.994
Danas: 137

Pratite nas na facebook-u
Povećaj mapu »


Podržavate li pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti akumulacije Modrac ?
  « prethodne ankete


Pažljivo odlažite baterije; jedna cinčana baterija može zagaditi od 5-30 m3 vode, jedna kadmijska baterija može zagaditi od 3000 do 15000 m3 vode a samo jedna merkurijeva baterija može zagaditi do 30000 m3 vode. detaljnije
svi savjeti »Flag Counter