Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva

O PROJEKTU

Projekat se bazira na tome da se poboljša  pristup i upotreba obnovljivih izvora energije (OIE) i tehnologija energetske efikasnosti (EE) te da se doprinese smanjenju emisija stakleničkih plinova i bolje prilagođavanje klimatskim promjenama.

Planirana je  primjena EE i OIE na 10 javnih objekata na području TK i ZDK.

U 5 javnih objekata (Npr. škole) ugradit će se termoizolacione i/ ili solarne instalacije za toplu vodu, a u 5 će se instalirati tehnologije obnovljivih izvora energije, kao što su geotermalni sistemi grijanja (toplotne pumpe).

Projekat se sastoji od nekoliko segmenata:

  • Inovacije u EE i OIE
  • Edukacija
  • Energetsko siromaštvo
  • OIE u poljoprivredi

Projektom je planirano da se u šest općina na području TK (Kalesija, Tuzla, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica) “radi“ sa 10.000 domaćinstava s ciljem da uštedom energije smanje emisiju stakleničkih plinova, a direktni poticaj će im biti značajna ušteda na plaćanju računa za komunalije. Oko 100 volontera će se obučiti da kao energetski savjetnici dva puta obiđu domaćinstva, podijele im pakete “za efikasno korištenje energije“ koji se sastoje od 4 LED sijalice, kalendara i brošure sa uputstvima za smanjenje potrošnje energije.

 

Tokom prve posjete će biti izvršen audit potrošnje energije i dati savjeti vezani za moguće uštede. Nakon godinu dana će biti organizirana kontrolna posjeta u cilju dodatnog savjetovanja i utvrđivanja ušteda u potrošnji električne energije.

Na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji električne energije, prije posjete savjetnika i godinu dana nakon prve posjete, utvrditi će se da li postoji mogućnost smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti i u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH.

Predviđanja su da se da uz podršku državnih institucija, poput kantonalnih i nacionalnih ministarstava, prosječne emisije stakleničkih plinova po zgradi smanje za najmanje 50%.

Ciljevi projekta

Opšti cilj:

Poboljšanje  pristupa  i upotreba obnovljivih izvora energije (OIE) i tehnologija energetske efikasnosti (EE) za smanjenje siromaštva i da se doprinese smanjenju emisija stakleničkih plinova i bolje prilagođavanje klimatskim promjenama.

Posebni cilj:

Osvještavanje ljudi o tome kako mogu smanjiti energetsko siromaštvo, ugrađivanje termoizolacionih  ili solarnih instalacija  za toplu vodu, te instalacija tehnologije obnovljivih izvora energije u 10 objekata.

Očekivani rezultati:

  • Inovativno primjenjene nove tehnologije EE i OIE kroz nove modele finansiranja istih
  • Osvješteni građani o EE I OIE
  • 10.000 domaćinstava sa smanjenim  računima za energiju.
  • Opremljenost 3 modela plastenika koji će se grijati geotermalnom energijom u tri različite klimatske zone BiH.

VIDEO

NOVOSTI