Lokalna agenda 21

Lokalna agenda 21

Lokalna agenda 21 za održivi razvoj Subotice i Tuzle

Subotica i Tuzla, Jedan dokument, dva grada, dva partnera (august 2004.-juli 2005.)

Imajući u vidu važnost i podudarnost problema zaštite okoliša dva geografski udaljena grada u dvije susjedne države i želeći graditi partnerske odnose sa NVO sektorom zemalja u okruženju, je stvorena ideja za ovaj projekat.

S druge strane, misija Centra za ekologiju i energiju Tuzla sadrži obavezu “… implementiranja projekata koji podstiče održivi razvoj u oblasti zaštite i unapređenja životnog okoliša …” te Centar od augusta 2004. godine implementira projekat pod nazivom “Lokalna agenda 21 za održivi razvoj Subotice i Tuzle”, a u saradnji sa partnerskom organizacijom Terra's iz Subotice (DZ Srbija i Crna Gora) i podršku REC

Za podsjećanje:

  • Agenda 21 predstavlja upute i preporuke kako građane izravno uključiti u proces prepoznavanja potreba lokalnih područja te razvijanja projekata i strategija, koji bi odgovorili na te potrebe, s ciljem održivog razvoja.
  • Održivi razvoj je koncept koji teži poboljšanju kvaliteta života time što udružuje ekonomski razvoj, zaštitu okoliša i društvenu odgovornost. Ova tri faktora su međusobno direktno i usko povezana, nijedan od njih nije dovoljan sam po sebi i moraju postojati zajedno da bi omogućili jedinstven i stabilan oslonac lokalnoj zajednici.
Cilj projekta je pokrenuti proces Lokalne Agende 21 u Subotici i Tuzli, te uključiti lokalnu zajednicu i građane, koji su direktni korisnici ovog procesa, u njegovo implementiranje.

Kompatibilnost problema ekonomskog razvoja, zaštite okoliša i socijalno – društvenih prilika u dva grada bi ovakvim projektom dovelo do povećanja javne svijesti i razmjene iskustava u procesu održivog razvoja. Kako ne postoji jezična barijera, projekt obezbjeđuje višestruko iskorištenje i distribuiranje informacija o postignutim rezultatima.

Realizirane aktivnosti:

  • prikupljanje podataka relevantnih za održivi razvoj općine Tuzla,
  • okrugli sto “Lokalna agenda 21 – put ka održivom razvoju”
  • objedinjavanje informacija u nacrtu dokumenta Lokalna agenda 21
  • distribuiranje informacija građanima putem interneta,
  • prezentiranje projekta na regionalnom seminaru u Subotici
  • štampanje zajedničkog dokumenta “Lokalna agenda 21 – Subotica i Tuzla”
  • prezentiranje projekta građanima i predstavnicim vlasti, Univerziteta, ministarstava, privatnog i nevladinog sektora
Na okruglom stolu “Lokalna agenda 21 – put ka održivom razvoju” održanom 22.02.2005. su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, Univerziteta u Tuzli, ministarstva, privatnog sektora, općine Tuzla i predstavnici pojedinih mjesnih zajednica općine Tuzla.

Svi su podržali projekat izrade Lokalne agende 21. uz konstataciju da biti na putu održivog razvoja je kompleksan društveni fenomen čija provedba ovakvim dokumentima dobija konkretne smjernice.

Zapažanja sa okruglog stola o različitim aspektima zaštite okoliša, sa naglaskom na otpad i zaštitu voda, ekonomskom i društvenom razvoju su ugrađena u nacrt dokumenta.

Nacrt dokumenta je prezentiran na regionalnom seminaru u Subotici u maju 2005.

Štampani dokument “Lokalna agenda 21 za Suboticu i Tuzlu” možete preuzeti u prostorijama Centra za ekologiju i energiju u Tuzli, ulica Mihajla i Živka Crnogorčevića 1. Dokument je dostupan i na web stranici.

Centar za ekologiju i energiju promovira održivost kroz svoje programske aktivnosti i aktivno učešće u kreiranju Lokalnog Ekološkog Akciong Plana – LEAP općine Tuzla.

TERRA'S već učestvuje u implementianju LEAP-a za Suboticu, koji je usvojen februara 2004.

Tuzla, august 2005.                                Koordinatorica projekta Amaja Ibrahimi, dipl.ing.el.

Add Comment