[16-Jun-2022 18:58:39 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.taxonomy.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.taxonomy.php on line 11 [19-Jun-2022 01:30:13 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.clients.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.clients.php on line 11 [19-Jun-2022 07:46:18 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.buddypress.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.buddypress.php on line 7 [20-Jun-2022 13:29:26 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.testimonials.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.testimonials.php on line 11 [20-Jun-2022 23:54:44 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.contact-form-7.php:8 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.contact-form-7.php on line 8 [27-Jun-2022 16:51:10 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.services.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.services.php on line 11 Prokosovići - vode - Centar za ekologiju i energiju

Prokosovići – vode

Prokosovići – vode

Sa građanima i mjesnom zajednicom do čistih vodotoka

Na žalost, problem pitke vode i otpadnih voda nije ekskluzivitet samo Tuzle nego i svih većih gradova u Bosni i Hercegovini. To je bio razlog zašto smo se u Centru za ekologiju i energiju Tuzla (CEETZ) odlučili pokušati pokazati, da je radom u lokalnoj zajednici moguće napraviti konkretne korake u cilju zaštite vodenih resursa, kao i uvođenja kulture korištenja vode.

Tuzla sa svojih 160000 stanovnika, kulturni, privredni, sportski i edukativni centar Tuzlanskog kantona opskrbljen je vodom samo u dva dnevna termina od oko 6 sati. Ne postoji prečistač otpadnih voda u gradu, a problem je i nerazvijena ekološka svijest građana. Slična situacija je i u drugim dijelovim kantona.

Već postoji ideja o korištenju hidroakumulacije jezera Modrac (p=16,75 km2; V=88*10 m3) za snabdijevanje vodom gradova Tuzle, Lukavca i Živinica, ali na zaštiti jezera je do sada malo urađeno. Zato CEETZ želi ovim projektom dati svoj doprinos u buđenju ekološke svijesti građana u lokalnoj zajednici akvatorija jezera Modrac, te pokretanja inicijativa za uspješan i održiv početak aktivnosti za buduće korištenje jezerske vode.

Projekat «Sa garđanima i mjesnom zajednicom do čistih vodotoka» CEETZ je implementirao u periodu april 2003. – maj 2004.

Osnovni cilj projekta je zaštita jezera Modrac kroz edukaciju i aktivno učešće građana u konkretnim akcijama.

Projekat je implementiran u MZ Prokosovići općina Lukavac.

Projekat je finansijski podržan od:

 1. Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Direkcije voda TK
 2. Švicarske ambasade u BiH
 3. Hardwasser AG, firma iz Švicarske
U izvještaju su opisane realizirane aktivnosti i postignuti rezultati u periodu april 2003. – maj 2004. godine.
Implementirane aktivnosti
 • Izvršen je odabir mjesne zajednice
 • Uspostavljena je saradnja sa organima vlasti na svim nivoima
 • Izvršeno je animiranje građana
 • Umjesto planiranih 4 održano 7 radionica/seminara
 • Izrađen promotivni material (tri brošure i plakat )
 • Nabavljeni i distribuirani regulatori protoka vode
 • Izrađen anketni materijal
 • Urađena anketa sa 206 domaćinstava
 • Uspostavljena je saradnja sa školom i uređeno školsko dvorište
 • Uvedeno je odvojeno sakupljanje starog papira
 • Uspostavljen je kontakt sa firmom za otkup papira
 • Organizirana je akcija uređenja MZ i obale jezera Modrac
 • Uspostavljen je kontakt sa komunalnom službom
 • Organiziran obavezan odvoz krutog otpada na području cijele MZ
 • Organizirana nabavka jednoobraznih kanti za miješani otpad
 • Implementirane aktivnosti i postignuti rezultati su prezentirani na završnoj manifestaciji
Rezultati
 1. Uz podršku kantonalne i općinske vlasti odabrana je MZ Prokosovići kao pogodna za implementiranje projekta.
  • MZ Prokosovići, općina Lukavac, je jedna od najvećih na jezeru. Ona je i turistička zajednica gdje je smješteno preko trideset ugostiteljskih objekata. Nije riješeno vodosnabdijevanje i kanalizaciona mreža. Pozitivni rezultati projekta bi podstakli i druge MZ za prihvatanja ovog ili sličnih modela zaštite vodenih resursa.
  • MZ Prokosovići broji 1950 stanovnika. Ima 500 domaćinstava i 150 vikend kuća. Radi efikasnijeg realiziranja projekta izvršena je podjela na reone. Problemi u MZ: nedostatak pitke vode i kanalizacione mreže, neuvezanost cijele MZ u kontinuirani odvoz otpada i postojanje divljih deponija. Vodovodna mreža stara 30 godina. Velika potrošnja vode (8-10 m3/mjesec). Vodomjeri stari. Slaba naplativost utrošene vode (1m3 =0,8KM). MZ ima 5 bunara pitke vode kojima može zadovoljiti samo 1/3 potreba za vodom.
 2. Uspostavljena je saradnja sa organima vlasti na svim nivoima
  • MZ Prokosovići, općina Lukavac, je jedna od najvećih na jezeru. Ona je i turistička zajednica gdje je smješteno preko trideset ugostiteljskih objekata. Nije riješeno vodosnabdijevanje i kanalizaciona mreža. Pozitivni rezultati projekta bi podstakli i druge MZ za prihvatanja ovog ili sličnih modela zaštite vodenih resursa.
  • MZ Prokosovići broji 1950 stanovnika. Ima 500 domaćinstava i 150 vikend kuća. Radi efikasnijeg realiziranja projekta izvršena je podjela na reone. Problemi u MZ: nedostatak pitke vode i kanalizacione mreže, neuvezanost cijele MZ u kontinuirani odvoz otpada i postojanje divljih deponija. Vodovodna mreža stara 30 godina. Velika potrošnja vode (8-10 m3/mjesec). Vodomjeri stari. Slaba naplativost utrošene vode (1m3 =0,8KM). MZ ima 5 bunara pitke vode kojima može zadovoljiti samo 1/3 potreba za vodom.
 3. Animiranjem građana na različite načine (pisanim pozivima upućenim preko MZ, plakatima, putem medija, telefonskim pozivima, dijeljenjem poziva od vrata do vrata i pozivima preko aktivnih građana) uspjeli smo potaknuti građane da uzmu učešće u projektnim aktivnostima.
 4. Educirali smo građane putem 7 radionica/seminara sa slijedećim temama: racionalno korištenje vode, korištenje kišnice, zaštita vodotoka, obogaćivanje podzemnih vodenih resursa, recikliranje papira, rješavanje problema krutog otpada.
  • I radionica održana 19.06.03. Tema: Zaštita čovjekove okoline, zrak, otpad, voda i tlo. Vođena diskusija o ekološkim problemima u MZ. Prisutno 28 građana.
  • II radionica održana 19.08.03. Tema: Mi i naša voda (zaštita vodotoka, racionalno korištenje vode, korištenje kišnice). Prisutno 9 građana.
  • III radionicu održana 05.11.03. Tema: Reciklirajmo-smanjimo otpad. Prisutno 10 građana,
  • IV radionicu održana 05.11.03. Tema: Mi i naša voda (zaštita vodotoka, racionalno korištenje vode, korištenje kišnice). Prisutno je bilo 10 građana.
  • V i VI radionica su održane 18.02.2004. za nastavnike i učenike prve i druge smjene OŠ Prokosovići. Tema seminara: Recikliranje papira. Prisutno je bilo 28 učesnika (18 nastavnika i 10 učenika).
  • VII radionica održana 12.03.2004. za Aktiv žena MZ Prokosovići. Tema: Recikliranje papira. Prisutno 14 učesnika.
 5. Odštampali smo promotivni materijal:
  • Mini brošura o potrošnji i uštedi vode (200 komada)
  • Mini brošura „Korištenje kišnice“ (200 primjeraka)
  • Brošura o vodi „Voda i mi“ (1000 kom.)
  • Osmišljena anketa o aktuelnim ekološkim problemima u MZ
  • Plakati za animiranje građana
  • Napravljen kolor-plakat (500 primjeraka)
 6. Građanima su podijeljeni regulatori protoka vode i omogućeno im je da uz manji utrošak vode obavljaju iste aktivnosti.
 7. Izrađen anketni materijal
 8. Izvršili smo anketiranje građana kako bi dobili konkretniju ekološku sliku MZ.
  • 27.10.; 28.10.; 03.11.; 18.11.; 19.11.; 02.12.2003. sprovedena je anketa.
  • 08. i 09.12. obrađeni anketni listići. I ako je projektom predviđeno anketiranje građana samo vezano za odvoz krutog otpada ova anketa je proširena u cilju sagledavanja potpunije ekološke slike MZ Prokosovići. Anketom je obuhvaćeno 206 domaćinstava. Rezultati ankete nalaze se u prilogu.
 9. Uspostavljena saradnja sa OŠ Prokosovići se ogleda u njihovom uključivanju u akciju odvojenog sakupljanja papira zbog čega smo u školi održali dva edukativna seminara o recikliranju papira. Također smo uredili hol škole i školsko dvorište sa cvijećem i uličnim kantama za otpatke.
 10. Uveli smo odvojeno sakupljanje starog papira i to sa školom, aktivom žena i svim zainteresiranim trgovinskim radnjama. Škola i aktiv žena dobili su kontejnere od 1100l, a trgovine kante od 240l i 360l (4 kante od 360l i pet kanti od 240l). Ova aktivnost je zamijenila aktivnost vezanu za skupljanje starog motornog ulja pošto je anketa pokazala da oko polovine građana ne posjeduje automobil, a druga polovina uglavnom mijenja ulje kod mehaničara i radi se o malim količinama.
 11. Uspostavljen je odvoz starog papira. Firma koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina dolazi jednom mjesečno i prazni kontejnere i kante.
 12. Organizirali smo više akcija čišćenja MZ Prokosovići i obale jezera Modrac. Jedna od akcija je bila u saradnji sa MZ kada su građani imali priliku da organizirano odlože svoj kabasti otpad. U ovim akcijama aktivno su uzeli učešće 50 građana.
 13. Uspostavljena je saradnja sa komunalnim preduzećem
 14. Na našu inicijativu MZ Prokosovići je postala pilot MZ u kojoj su se svi građani morali priključiti na kontinuirani odvoz krutog otpada. Uz podršku općine Lukavac i komunalnog preduzeća „Rad” uvedeno je obavezno plaćanje kontinuiranog odvoza krutog otpada što je do sada bilo na dobrovoljnoj osnovi. Proširenjem odvoza otpada na sve građane želimo smanjiti mogućnost stvaranja divljih deponija.
 15. 15. Organizirana je nabavka 250 kom. zelenih plastičnih kanti od 120 l za miješani otpad. 50% iznosa troškova su snosili sami građani, 30% Direkcija voda TK, a 20 % komunalno preduzeće Lukavac. Smatramo da ćemo na ovaj način dodatno uticati na ekološku svijest građana i trajno ih povezati sa odvozom otpada.
 16. Kroz edukaciju, promotivni materijal i konkretne akcije (čišćenje mjesne zajednice, uklanjanje divljih deponija i uređenje školskog dvorišta) uspjeli smo uticati na svijest građana do te mjere da su se i sami organizirali kao npr. građani jedne ulice MZ Prokosovići organizirano su uklonili divlje deponije iz svoje ulice, postavili tablu o zabrani daljeg odlaganja otpada i uspostavili kontakt sa komunalnom inspekcijskom službom
 17. Svakim danom je sve manje otvorenih kanala kroz koje teku otpadne vode jer su ljudi shvatili da su ti kanali izvori zaraze i prijetnja pitkoj vodi tako da su odlučili postaviti cijevi.
 18. Projekat smo prezentirali na evropskom nivou i to dva puta:
  • Septembra 2003. na četvrtom Evropskom Parlamentu mladih o vodi u Bugarskoj
  • Oktobra 2003. na petom Evropskom Parlamentu mladih o vodi u Švicarskoj
 19. Projekat je od samog početka, kao i tokom njegovog implementiranja medijski praćen.
  • Press konferencija u MZ Prokosovići (19.06.2003.). Prisustvovali RTV Lukavac i RTVTK,
  • Prezentiranje 17.06.03. – radio “Slon”
  • Prezentiranje 18.06.03 god. – radio “Soli”
  • Prezentiranje 19.06.2003 god. – Jutarnji program Federalne TV
  • Prezentiranje – radio “Vesta”
  • Prezentiranje – radio “Kameleon”, 19.06.2003. i 29.04.2004.
  • Prezentiranje rezultata projekta 29.04.2004. – radio ”Tuzla”, radio ”Lukavac”, RTVTK
  • Prilog o projektu u emisiji ”Tragovi” na kantonalnoj televiziji, 29.04.2004.
  • Pojekat je prezentiran putem tri televizijske (federalna, kantonalna i općinska) i pet radio stanica
 20. Implementirane aktivnosti i postignute rezultate prezentirali smo na završnoj manifestaciji 29.04.2004.
 21. Stanje i rezultati projekta u MZ prokosovići
  Godinu dana implementiranja projekta u MZ Prokosovići rezultiralo je slijedećim pozitivnim pomacima:

  • Broj zainteresiranih građana za zaštitu okoliša se znatno povećao,
  • Samoorganiziranjem građana i kroz aktivnosti na projektu uklonjen je veliki broj divljih deponija,
  • Poboljšano je snabdijevanje vodom uz finansijsku podršku kantonalnih vlasti,
  • Poboljšana je naplativost računa za potrošnju vode, ali treba još raditi na kontroli trošenja prikupljenih sredstava,
  • MZ Prokosovići je jedna od rijetkih ruralnih MZ u kojoj domaćinstva imaju vodomjere, koji su uglavnom ispravni (rezultati ankete)
  • Većina domaćinstava ima dvokomorne septičke jame koje bi u narednoj fazi projekta mogle poslužiti kao primarni taložnici u sistemu prečišćavanja otpadnih voda,
  • Otpadne vode se kroz septičke jame primarno prečišćavaju i dalje otvorenim ili zatvorenim kanalima odvode u jezero. U svom donjem dijelu, pri ulazu u jezero, ovi su kanali otvoreni i u njima se prolaskom kroz biljni filtar vrši prirodno, ali nepotpuno prečišćavanje,
  • Ugostiteljski objekti na obali jezera otpadne vode sa prethodnim primarnim taloženjem ispuštaju direktno u jezero,
  • Taloženje u jezeru sa područja općine Živinice uslijed industrijskih otpadih voda se nastavlja pa se površina zapremina jezera smanjuju. Kada je formirana akumulacija 1964. godine: P=17,10 km2, V=98•106m3, 1985. godine: P= 16,75 km2, V=88*106m3,
  • Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o vodama doneseni su na nivou FBiH i neophodno je vršiti utjecaj na organe vlasti da se dosljedno sprovode.
 22. Evaluacija projekta
  22.05.2005. su organizirane dvije radionice sa ciljem sagledavanja stanja nakon implementacije projekta i definisanja mogućnosti nastavka.
  Na radionicama su učestvovali: direktor Direkcije voda, Načelnik općine Lukavac, šef sluzbe za komunalne poslove općine Lukavac, članovi Vijeća MZ Prokolovići, građani MZ, predstavnik Partnerske organizacije Centra za ekologiju i energiju iz Švicarske, predstavnici firme Metron iz Švicarske, zaposleni u Centru i volonteri koji su učestvovali u implementaciji projekta.

  • Zaključak ovih radionica je da su projektom pokrenuti važni procesi u MZ i da su postignuti dobri rezultati te da je neophodno nastaviti rad.
  • Evaluacija je pokazala da je prioritet započinjanje procesa prečišćavanja otpadnih voda i to uz pomoć malih prirodnih prečišćivača. Kao prvi korak je predviđena izgradnja oglednog mini prirodnog prečišćivača otpadnih voda uz pomoć volontera, građana, domaćih stručnjaka i firmi uz podršku stručnjaka iz inostranstva.
  • Pošto ovi prečišćivači nisu skupi i veliki dio poslova mogu uraditi sami građani nadamo se da će postati model koji će se proširiti po Tuzlanskom kantonu i Cijeloj BiH.

   Nastavak ovog projekta je planiran u tri faze:
   Prva faza: Pripremni koncept (prikupljanje svih potrebnih informacija u MZ)
   Druga faza: Predprojekt (tehničke mogućnosti i potrebe, izrada projekta za izgradnju)
   Treće faza: Projekat izgradnje prečišćivača

 23. Vizija za budućnost
  Procese koji su započeti implementiranjem ovog projekta u budućnosti je neophodno pratiti i podržati. Posebnu pažnju treba posvetiti implementiranju zakonske regulative iz oblasti voda (raditi na poboljšanju naplativosti vode i transparentnosti trošenja prikupljenih sredstava), a težište usmjeriti na rješavanju pitanja prečišćavanja otpadnih voda MZ Prokosovići.
 24. Zahvalnica
  Zahvaljujemo se svim osobama koje su bile angažirane na projektu, donatorima: Ministarstvo poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Direkcija voda TK, Švicarska ambasada u BiH i Hardwasser AG, firma iz Švicarske za finansisjsku podršku, Foerdervereinu za stručnu podršku, općini Lukavac, Građanima MZ Prokosovići i svim volonterima koji su pomogli kod realizacije ovog projekta.

  Tuzla, 10.06.2004.                            Koordinatorica projekta, Sabina Jukan dipl.ing.

Add Comment