VESTA – javno zagovaranje

VESTA – javno zagovaranje
Podrška razvoju politika za zaštitu okolice putem kampanja javnog zagovaranja i aktivnog sudjelovanja građana

Projekat je realiziran u partnerstvu sa Udruženjem Vesta tokom 2005. i 2006. godine kroz slijedeće aktivnosti:

  • pripremljen je i izrađen priručnik Javno zagovaranje za nevladine organizacije aktivne u očuvanju i zaštiti okoliša,
  • procijenjen je kapacitet nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoliša sa područja TK,
  • pripremljen, izrađen i isporučen trening Javno zagovaranje za nevladine organizacije aktivne u očuvanju i zaštiti okolice za 16 nevladinih organizacija sa područja TK,
  • edukovane nevladinih organizacija su implementirale tri zagovaračke kampanje.
Projekt je podržan od Evropske unije, kroz CARDS grant šemu.

Add Comment