Zeleni papir

Zeleni papir
Dana 13.01.2006. godine Udruženje za razvoj, unapređenje i promociju eko-poljoprivrede, turizma i zaštitu okoliša (ECOPOT) i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle su počeli sa realizacijom projekta ZELENI PAPIR – Put prema efikasnom korištenju energije i obnovljivim izvorima energije za sigurnije energetsko snabdijevanje u Tuzlanskom kantonu.

Projekat je finansijski podržan od strane Delegacije evropske komisije u BiH a glavni cilj projekta je da stvori pouzdani mehanizam za javno učešće u planiranju i donošenju odluka vezanih za efikasno korištenje energije i obnovljive izvore energije u 13 opština Tuzlanskog kantona kroz:

  • stalno širenje informacija u javnost,
  • integriranje principa Aarhus konvencije u donošenju odluka na lokalnom nivou i
  • nadgledanje učešća javnosti u procesu zaštite okoline kroz projektne aktivnosti.
Ciljne grupe su ljudi koji odlučuju (zvaničnici), zainteresovane strane i lokalno stanovništvo iz 13 opština, koje će kroz projektne aktivnosti dobiti pouzdane informacije o efikasnom korištenju energije i obnovljivim izvorima energije.
Glavne projektne aktivnosti su: izdavanje četiri kvartalna biltena, održavanje sedam seminara o efikasnom korištenju energije i obnovljivim izvorima energije, opštinsko i javno ispitivanje o prirodniim resursima Tuzlanskog kantona i obnovljivim izvorima energije, javna izlaganja i osiguranje stalnog pristupa informacijama kroz projektnu web stranicu.
Period sprovođenja akcije je 12 mjeseci, a ukupna procjena koštanja akcije je 72,679.00 €.

Add Comment