Energetsko siromaštvo u BiH

Energetsko siromaštvo u BiH

Trajanje projekta: 01.02.2017 – 31.11.2017

Projekt je realiziran u kooperaciji sa  Fondacijim Heinrich Böll

 

Opći cilj: Poticanje društvenih i političkih promjena koje su nužne da bi se prepoznao problem energetskog siromaštva i podstaklo osmišljavanje održivih mjera za ublažavanje ovog problema koji negativno utiče i na klimatske promjene.

Projekt je  fokusiran na skretanje pažnje na mogućnosti poticanje društvenih i političkih promjena koje su nužne da bi se poboljšali energetski uslovi stanovanja građana BiH i podizanje svijesti o problematici energetskog siromaštva. Nakon toga će fokus biti predstavnici lokalne i kantonalne vlasti, institucije i lobiranje za njihovo aktivno učešće u radu Okruglog stola. Tim eksperata u saradnji sa projektnim timom  će izraditi Brošuru, a projektni tim će izraditi info letak koji će sadržavati informacije namjenjene građanima i  upućivati ih na konkretne aktivnosti vezane uz smanjenje potrošnje energije. Kratki edukativni film „Energetsko siromaštvo u BiH“ će biti emitovan na OS i postavljen na YouTube kanal CEE. Građani će biti kontinuirano informirani o prednostima  načinima ublažavanja energetskog siromaštva u cilju smanjenja negativnih klimatskih promjena i posljedica koje one donose.  Rad  članova ekspertnog tima će doprinijeti održivosti projekta.Tokom cijele kampanje će biti korišteni mediji, direktni kontakti sa ciljnom skupinom kroz dopise,članke,sastanke, elektronske i štampane medije.

Add Comment