Posjete energetski sanirane osnovne škole Orašac u općini Visoko

Posjete  energetski sanirane osnovne škole Orašac u općini Visoko

Ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Mensur Sinanović, je danas 26.12.2017. u 13 sati obišao neke školske objekte u općini Visoko, a među njima i područnu školu Orašac, koja je potpuno energetski sanirana u okviru projekta koji implementira Caritas Švicarske.

Na školi su nakon urađenog energetskog audita implementirane mjere energetske efikasnosti, a potom energent ugalj je zamijenjen toplotnom pumpom, tako da ova škola radi potpuno ekološki prihvatljivo i nema nikakav štetan uticaj na okoliš.

Napravljene procjene govore da bi povrat investicija u novi sistem grijanja bio u roku od 5 godina.

Pored ove škole u ZDK u okviru projekta “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH”, pored drugih važnih akitvnosti Caritas Švicarske je uradio kompletnu sanaciju i zamjenu energenta u još 2 osnovne škole koje se nalaze u općinama Žepče i Zavidovići.

Ovako ozbiljan pristup kod sanacije škola i zamjena energenta je još jedan iskorak koji je uradio Caritas Švicarske i koji bi mogao postati model za sanaciju škola i javnih ustanova u BiH.

Za više informacija, molimo kontaktirajte:

Fuad Imamović, koordinator projekta, Caritas Švicarske

tel: 033/ 668 185, 061 173 163; fimamovic@caritas.ch

Džemila Agić, Direktorica Centra za ekologiju i energiju i menadžer na projektu