U Termoelektrani Tuzla tvrde da nisu najveći zagađivač zraka

U Termoelektrani Tuzla tvrde da nisu najveći zagađivač zraka

U Termoelektrani Tuzla tvrde da nisu najveći zagađivač zraka: Planiraju uložiti oko 150 miliona KM na odsumporavanje uglja; Kako bi se prekinule sve nedoumice o uzrocima zagađenja i identifikovali najveći zagađivači, uskoro bi trebala biti urađena stručna analiza

Menadžment Termoelektrane Tuzla prezentirao je u srijedu na konferenciji za novinare zvanične podatke o utjecaju emisija štetnih gasova i čestica koje se u zrak emituju iz energetskih blokova. Tvrde da nisu najveći zagađivač zraka te da su uzrok alarmantnog zagađenja u zimskom periodu drugi zagađivači, među kojima su i mikroložišta.

Zvanični podaci i mjerenja su jasni,kažu u Termoelektrani Tuzla. Prekomjerno zagađenje u zimskom periodu u Tuzli, Lukavcu i Živinicama rezultat je emisije štetnih gasova drugih zagađivača, a posebno domaćinstva koja se griju na čvrsto gorivo. Optužbe da je Termoelektrana najveći zagađivač, jer spali oko tri miliona tona uglja, a domaćinstva oko 300 hiljada tona uglja, neutemeljene su.

«Tvrdim da TE Tuzla sigurno ne participira u mikrozagađenju, pogotovo u vrijeme ovih epizoda, koje još nisu proglašene, na način kako se to prezentira javnosti i kako to prezentiraju određeni interesni krugovi. Sigurno ne na takav način», kaže za FTV direktor Termoelektrane Tuzla Izet Džananović.

Od 1996. godine pa do danas, Termoelektrana Tuzla je uložila u ekološke projekte oko 250 miliona maraka, a u narednom periodu planira uložiti oko 150 miliona maraka na odsumporavanje uglja u blokovima 5 i 6. Godišnje u gradski budžet uplate oko 5,5 miliona maraka kao odštetu za rad energetskih blokova, te, stoga, traže da se taj novac troši namjenski u ekološke projekte.«Prije svega smo molili da se kompletan iznos investira u širenje toplifikacijske mreže. Međutim, mi smo predmet inspekcije da li vršimo adekvatan obračun i uplatu. Nama nije poznato da li se vrši nadzor korištenja i trošenja tih sredstava», navodi Džananović.

U Gradskoj upravi ne negiraju da dio novca odlazi i u projekte koji nisu ekološki, ali i ističu da se kontinuirano radi na smanjenju zagađenja koja dolaze od individualnih ložišta.«Toplovodna mreža produžena je sa 70 na 170 km, broj domaćinstva koji su priključeni na daljinsko zagrijavanje povećan sa 14 na četiri hiljade», objašnjava za FTV Aleksandar Vujadinović, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Tuzla.

Stanovnici naselja Bukinje, koji žive u neposrednoj blizini Termoelektrane, kažu da još nisu osjetili efekte ulaganja u ekološke projekte.«Nijedan objekat u MZ Bukinje nije spojen na centralno grijanje. A stalno pričaju da je ova MZ toplificirana. Znači nijedan objekt – osim ambulante», poručuje Goran Stojak, iz MZ Bukinje.

Kako bi se prekinule sve nedoumice o uzrocima zagađenja i identifikovali najveći zagađivači, uskoro bi trebala biti urađena stručna analiza koju će realizovati Prirodno-matematički fakultet iz Tuzle, a koja bi, pored tuzlanske termoelektrane, drugih energetskih postrojenja i domaćinstva koja se griju na čvrsto gorivo, trebala obuhvatiti automobile i Termoelektranu Ugljevik kao potencijalne zagađivače. Također, u TE Tuzla ističu da bi spajanje Živinica na toplovodnu mrežu značajno smanjilo zagađenost. Studija za taj projekat je završena, samo se još traži investitor, objavila je FTV.

(www.tip.ba/Foto: RTV7)