IZGRADNJU KAPACITETA ZA OBRAZOVANJE U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OIE

IZGRADNJU KAPACITETA ZA OBRAZOVANJE U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OIE

Profesori Građevinsko-geodetske i Elektrotehničke škole iz Tuzle bili domaćini profesorima iz 6 srednjih tehničkih i mješovitih škola Zeničko dobojskog kantona

Povodom organiziranja aktivnosti vezanih za izgradnju kapaciteta za obrazovanje u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, Građevinsko geodetska i Elektrotehnička škola iz Tuzle su u utorak, 23.1.2018, primile profesore iz 6 srednjih tehničkih i mješovitih škola iz Visokog, Zenice i Zavidovića.

Realiziranjem velikog broja projekata, uvođenjem novog zanimanja izolater ovojnice objekta, kao i postavljanjem solarnih panela i integriranja tema korištenja solarne energije za grijanje vode i za proizvodnju električne energije u postojeću nastavu, ove škole su prepoznate kao jedan od dobrih primjera rada i edukacije učenika.

Tokom posjete ovim školama, oko 50 profesora građevinske, elektro i mašinske struke je kroz informiranje i razgovor sticalo nova saznanja, prenosilo svoja iskustva, probleme i dobre rezultate u školama i uopće uspostavilo dobru međusobnu komunikaciju za buduće aktivnosti. Ideje nekih profesora ZDK su bile da sa svojim učenicima ponovo posjete ove škole.

Ova studijska posjeta škola iz ZDK tuzlanskim školama je treći dio aktivnosti edukacije profesora koji se realizira na projektu “Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost integrirana u ruralni razvoj i smanjenje siromaštva u BiH”, a koji realizira Caritas Švicarske u partnerstvu sa Centrom za ekologiju i energiju.

U prethodnim aktivnostima, profesori iz ZDK su prisustvovali teoretskim i praktičnim radionicama o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu i toplotnoj izolaciji objekta, o solarnim sistemima i geotermalnim pumpama. Na području općine Žepče su obišli jednu područnu školu na kojoj je primijenjena energetska efikasnost izoliranjem objekta, izmjenom prozora i postavljanjem geotermalne pumpe za zagrijavanje prostora i na području te općine su obišli solarnu elektranu.

Na kraju posjete tuzlanskim školama, koja predstavlja završnu fazu edukacije, profesori iz ZDK su dobili Certifikate o učeću, a bili su u prilici i da dobiju Priručnik o primjeni obnovljivih izvora energije i Brošuru sa savjetima o uštedi energije, koje su izrađene u okviru projekta.

Za više informacija:

Vanja Rizvić, koordinator projekta za aktivnosti Centra za ekologiju i energiju

mob: 061/670 077; tel: 035/249-311; e- mail: vanja.rizvic@ekologija.ba

Džemila Agić, menadžer projekta, direktorica Centra za ekologiju i energiju,

mob: 061/724 033, tel: 035/249-312; e- mail: dzemila.agic@bih.net.ba

Fuad Imamović, koordinator cjelokupnog projekta, Caritas Švicarske

tel: 033/ 668 185, fimamovic@caritas.ch

Pripremila: mr.sc. Vanja Rizvić, dip.ing.tehn. Centar za ekologiju i energiju