8 škola u slivu rijeke Spreče je krenulo sa pripremom projekata kojim žele smanjiti zagađenje

8 škola u slivu rijeke Spreče je krenulo sa pripremom projekata kojim žele smanjiti zagađenje
  1. i 10.2.2018, je na jezeru Modrac održan satanak koordinacionog tima, kojeg čine 8 predstavnika škola i 6 predstavnika općina, na kojem je uz ekukaciju i rad na izradi pilot ptojekata oficijelno započeta konkretna implementacija projekta „Dobre vodne komšije II“.

Projekat ima za cilj da kroz zajednički rad na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče uspostavi bolju saradnju između učenika, roditelja, nastavnika, menadžmenta 8 škola i predstavnika 6 općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče.

U projekat su uključeno osnovne škola: ”Jovan Dučić” (Papraća) Šekovići, ”Aleksa Šantić” Osmaci, ”Kalesija”, ”Memići” iz Kalesije, ”Orahovica” Gračanica, ”Klokotnica” Doboj Istok, „Sveti Sava“ Kakmuž i „Vuk Karadžić” Petrovo i 6 općina: Kalesija, Osmaci, Šekovići, Petrovo, Gračanica i Doboj Istok. Svih 8 škola rade na pripremi pilot projekata, a u ukupni budžet za projekte je 20.000 EUR. Za najaktivnije 40 učenike i 8 nastavnike će biti organiziran Eko kamp DVK.

Pored ovih aktivnosti, projeakt ima za cilj da promovira turističke potencijale ovog područja te će u okviru projekta biti obilježen i uređen prvi dio Staze dobrih vodnih komšija i izrađen turistički vodič. Staza će obuhvatiti važne prirodne, historijske i kulturne potencijale iz oba entiteta. Učenici i nastavnici svih škola će posjetiti ovu stazu. Biti će definiran i Dan rijeke Spreče čije obilježavanje će organizirati sve škole i općine.

Planirana je saradnja i političko povezivanje lokalnim zajednicama u cilju bolje zaštite rijeke Spreče. Projekat će trajati do kraja 2018. godine, a njegovu implementaciju je omogućio Robert Bosch Stiftung.

Tuzla, 10.2.2018.

Projektni tim Centra za ekologiju i energiju