[16-Jun-2022 18:58:39 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.taxonomy.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.taxonomy.php on line 11 [19-Jun-2022 01:30:13 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.clients.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.clients.php on line 11 [19-Jun-2022 07:46:18 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.buddypress.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.buddypress.php on line 7 [20-Jun-2022 13:29:26 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.testimonials.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.testimonials.php on line 11 [20-Jun-2022 23:54:44 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.contact-form-7.php:8 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.contact-form-7.php on line 8 [27-Jun-2022 16:51:10 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.services.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.services.php on line 11 Rijeka Spreča je važan potencijal za cijeli region u njenom slivu se nalaze važni turistički potencijali - Centar za ekologiju i energiju

Rijeka Spreča je važan potencijal za cijeli region u njenom slivu se nalaze važni turistički potencijali

Rijeka Spreča je važan potencijal za cijeli region u njenom slivu se nalaze važni turistički potencijali

Centar za ekologiju i energiju je u okviru projekta “Dobre vodne komšije II“ u saradnji sa 8 škola i 6 općina, koje se nalaze u slivu rijeke Spreče, izradio Brošuru o zagađenju rijeke Spreče sa ciljem da skrene pažnju nadležnih institucija, privrednih subjekata i građana na loš kvalitet vode u rijeci Spreči, da ukaže na prijetnje po biodiverzitet i zdravlje građana i  da pokaže na nužnost poduzimanja mjera na njenoj zaštiti. Brošura o zagađenju rijeke Spreče je dostupna u printanoj i u elektronskoj formi na linku:

U okviru projekta je definirana Staza ”Dobre vodne komšije” – DVK, koja se nalazi u gornjem toku rijeke Spreče u općinama Kalesija, Osmaci i Šekovići, a obuhvata važne prirodne, historijske i kulturne potencijale iz oba entiteta. Sa ciljem da se šira javnost upozna sa postojećim potencijalima izrađen je i Vodič Staze DVK koji je dosupan u printanoj i elektronskoj formi na linku:

Sve aktivnosti se implementiraju i okviru projekta “Dobre vodne komšije II“ koji ima za cilj da se zajedničkim radom na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče uspostavi saradnja između učenika, njihovih roditelja, zaposlenika škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče. Implementaciju projekta je omogućio Robert Bosch Stiftung GmbH iz Njemačke.

Tim Centra za ekologiju i energiju Tuzla