TRAŽIŠ PRILIKU? IMAŠ 15-18 GODINA? PRIJAVI SE, UČESTVUJ U PROJEKTU “ŽELIM BITI LIDERKA!“

TRAŽIŠ PRILIKU?  IMAŠ 15-18 GODINA? PRIJAVI SE,  UČESTVUJ U PROJEKTU “ŽELIM BITI LIDERKA!“

Ako želiš:

  • na pravi način uticati na promjene
  • zagovarati za svoja prava
  • zalagati se za smanjenje zagađenja zraka
  • biti liderka u društvu

PRIJAVI SE,  UČESTVUJ U PROJEKTU “ŽELIM BITI LIDERKA!“

U okviru projekta će biti:

  • održane edukativne radionice o rodnoj ravnopravnosti, vještinama liderstva, javnom i medijskom istupanju,
  • osmišljena i implementirana kampanja,
  • organiziran trodnevni kamp i
  • održana javna tribina.

Žene i djevoke najčešće nisu na liderskim pozicijama i pozicijama sa kojih mogu da utiču na donošenje odluka i zato ih je neophodno od što ranije dobi edukovati i osnažiti da zagovaraju svoja prava, da se izbore za svoje mjesto i postanu liderke u privrednom, političkom i društvenom životu.

Projekat traje do 31.3.2019, implementira ga Centar za ekologiju i energiju i finansira sve projektne troškove.

Zainteresirane djevojke trebaju popuniti prijavni obrazac na ovom linku i poslati na:

amra.skramoncin@ekologija.baili na telefon/fax: 035/249-311 do 8.10.2018.

Na osnovu prikupljenih prijava će se izvršiti odabir 36 djevojaka.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Amru Skramončin na e-mail: amra.skramoncin@ekologija.baili na telefon: 035/249-311.

Projektni tim