Poziv na konferenciju u okviru projekata: “Energetska politika za zaštitu klime“ i “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“

Poziv na konferenciju u okviru projekata: “Energetska politika za zaštitu klime“ i “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“

Petak, 23.11.2018. od 10:30 – 14:00 h

Hotel “Mellain“, Aleja Alije Izetbegovića 3, 75000 Tuzla

Centar za ekologiju i energiju, u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i uz podršku EU, Vas poziva na konferenciju koju organizira u okviru projekata: “Energetska politika za zaštitu klime“ i “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija.“

Ciljevi projekata su poboljšanje odgovornosti i transparentnost javnih finansija, te jačanje uloge i glasa civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije prilikom trošenja javnih finansija i iniciranje društvenih i političkih promjena u oblasti energije, klimatskih promjena i zagađenja zraka kroz dobijanje široke podrške lokalnih vlasti i građana.

Na konferenciji će biti govora o energetskoj traniziciji i ulozi lokalnih zajednica, kao i o ekonomskim aspektima energetske tranzicije i mogućim modalitetima finansiranja tranzicije na lokalnom nivou. Pored toga, govoriće se o ulasku privatnog sektora i kapitala u projekte vezane za termoelektrane, a biće prezentirana i studija “Javna infrastruktura – u čijem interesu?“.

U okviru projekata i konferencije želimo da pokrenemo diskusiju i interakciju između učesnika i institucija, a konferencija će pružiti mogućnost i za umrežavanje i stvaranje veza između institucija, organizacija i pojedinaca u Bosni i Hercegovini koji se bave sličnim temama u polju okoliša, energije, javnih finansija i transparentnosti.

Učešće na konferenciji je besplatno, ali radi organizacijskih razloga, poželjno je da se prijavite ovdje. Kontakt osobe: Amra Skramončin (amra.skramoncin@ekologija.ba)i

Amira Kunto (amira.kunto@ekologija.ba).
Hvala Vam što prepoznajete važnost uključivanja svih nas u ovaj proces.

Tuzla, 14.11.2017. Centar za ekologiju i energiju